Ginekomastia prawdziwa / Przerost gruczołów piersiowych męskich / Wycięcie

Ginekomastia prawdziwa / Przerost gruczołów piersiowych męskich / Wycięcie

 • Znieczulenie: ogólne
 • Zalecany pobyt : 2 – 3 dni
 • Cena za 1 dobę: 7.000 zł

Ginekomastia prawdziwa / Przerost gruczołów piersiowych męskich / Wycięcie

Zabieg dedykowany mężczyznom, którzy borykają z problemem przerostu gruczołów sutkowych. Ginekomastia prawdziwa pojawia się i zanika w wieku dziecięcym i wczesnym okresie dojrzewania. Zanika wtedy naturalnie u 75% mężczyzn. Przetrwały przerost gruczołu oraz przerost gruczołu w wyniku innych zaburzeń można usunąć operacyjnie, jednak zawsze pod warunkiem  dokładnej diagnostyki zarówno endokrynologicznej jak i obrazowej (USG, MRI).

Przed / Po

 • Before-Ginekomastia
  After-Ginekomastia
  Przed Ginekomastia Po

Na czym polega zabieg usunięcia ginekomastii prawdziwej?

 • Po dokładnej diagnostyce, wykonaniu badań obrazowych oraz konsultacji można przystąpić do procedury usunięcia ginekomastii prawdziwej. W zależności od warunków miejscowych proponowane jest cięcie skórne – dojście operacyjne. Zazwyczaj jest to cięcie w dolnym biegunie otoczki brodawki czasami przedłużane bocznie. W szczególnym przypadkach może być konieczne wykonanie innego dojścia. Operacja jest wykonywana w znieczuleniu ogólnym. Po zabiegu pozostają dreny (usuwane przed wypisem).
Zadowolonych pacjentów

+600

przybliżony czas trwania zabiegu

1 - 2h

Przybliżony czas rekonwalescencji

1 - 3 miesiące

Możliwe powikłania

Wszystkie działania medyczne oraz zabiegowe obarczone są ryzykiem powikłań. Najważniejszym zadaniem lekarza jest minimalizowanie tego ryzyka. Dlatego w trakcie konsultacji pacjent zostanie szczegółowo wypytany o stan zdrowia, leki jakie przyjmuje, uczulenia i przebyte już zabiegi operacyjne. Pacjent zakwalifikowany do zabiegu jest badany również przed samym zabiegiem, by dodatkowo zredukować możliwe powikłania. Z drugiej strony zespół medyczny z lekarzem na czele jest przeszkolony i w pełni przygotowany do przeciwdziałania ewentualnym negatywnym skutkom zabiegu. Nie mniej są to sytuacje bardzo sporadyczne, zredukowane jeszcze dodatkowo dużym doświadczeniem chirurgicznym i medycznym operatora i całego personelu. Częstość występowania powikłań waha się od dość częstych (najczęściej może to być dyskomfort w miejscu operowanym, ból pooperacyjny, krwiaki, obrzęk), występujących czasami (jak np. przeczulica, rozejście elementu rany, zaburzenia gojenia, zakażenia) do rzadkich i bardzo rzadkich.

 

 • obrzęk (utrzymujący się około 1 do 3 miesięcy)
 • krwiaki (ulegają resorpcji do około 1 miesiąca)
 • retencja chłonki (kilka dni do kilkunastu dni po zabiegu – czasami wymaga zdrenowania – rzadko)
 • krwawienie (czasami)
 • asymetria (zazwyczaj subtelna, wynikająca z istniejących warunków, rzadko wymagająca korekty)
 • zaburzenia gojenia (czasami)
 • rozejście brzegów rany (zazwyczaj na skutek urazu mechanicznego w pierwszych dniach po zdjęciu szwów – wymaga korekty)
 • zakażenia (bardzo rzadko, może być konieczne usunięcie implantu)
 • przeczulica lub niedoczucie skóry (zazwyczaj stan przejściowy utrzymujący się do kilku tygodni, może być trwały – zależy od operacji)
 • zaburzenia czucia kompleksu otoczka brodawka – głównie przy technice jej przeszczepu
 • martwica skóry – (rzadko)

PODSUMOWANIE

Ginekomastia prawdziwa / Przerost gruczołów piersiowych męskich / Wycięcie
Czas trwania Ok.1 – 2 h
Rodzaj znieczulenia Znieczulenie ogólne
Cena zabiegu (za 1 dobę) 7.000 zł
Zalecana ilość dni hospitalizacji 1 – 2 dni
Cena za dodatkową dobę 500 zł
Czas rekonwalescencji 1 – 3 miesiące
Rodzaj znieczulenia ogólne

Poznajmy się

Piotr Burszewski

Chirurg plastyczny

Specjalista chirurgii plastycznej z wieloletnim doświadczeniem w zakresie leczenia i udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom w oddziałach chirurgii plastycznej. Z pochodzenia szczecinianin. Studia ukończył na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym, a specjalizację w Zachodniopomorskim Centrum Leczenia Ciężkich Oparzeń i Chirurgii Plastycznej w Gryficach. Egzamin specjalizacyjny z zakresu Chirurgii Plastycznej złożony z wynikiem bardzo dobrym. Uczestnik wielu staży i kursów dokształcających. Członek Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej.  Doświadczenie chirurgiczne zdobywał w kraju jak i za granicą. Aktywnie współpracuje z wieloma chirurgami plastycznymi w całej Polsce.

PRZEJRZYJ INNE ZABIEGI OPERACYJNE

Przejrzyj ofertę pozostałych zabiegów

SPRAWDŹ SALĘ OPERACYJNĄ

Sprawdź ofertę warunków sali operacyjnej

DOWIEDZ SIĘ O ZNIECZULENIACH

Przeczytaj o typach znieczulenia do operacji

Opinie Pacjentów

Piotr Burszewski – ZnanyLekarz.pl