Likwidacja fałdów nosowo – wargowych

Lewy twarze zabegi112

Likwidacja fałdów nosowo – wargowych

 • Znieczulenie: miejscowe lub dożylne
 • Zalecany pobyt : ambulatoryjny
 • Cena za 1 dobę : 4.500 zł

Czym jest zabieg likwidacji fałdów nosowo-wargowych?

Zabieg likwidacji fałdów nosowo wargowych jest działaniem mającym na celu zminimalizowanie oraz spłycenie głęboko zaznaczonych fałdów biegnących od podstawy nosa, wokół ust na linii żuchwy kończąc. Anatomia tej okolicy – przyczepy mięśniowe mięśni mimicznych w połączeniu z podatną na odkształcenia skórą mogą prowadzić do dużego zaciągnięcia i tym samym uwidocznienia tychże fałdów. Mocno zaznaczone zmarszczki są odbierane jako symptom przewlekłego zmęczenia oraz postępującego procesu starzenia się.

Przed / Po

 • Before-Blanc
  After-Blanc
  Przed Blanc Po

Na czym polega zabieg likwidacji fałdów nosowo-wargowych?

 • Operacja wykonywana jest w znieczuleniu ogólnym. Polega na wykonaniu niewielkiego cięcia w okolicy podstawy nosa oraz takim odpreparowaniu przestrzeni podskórnej, by uwolnić nadmierny zrost fałdu do struktur znajdujących się poniżej. Jest to więc zabieg mało inwazyjny, po którym następuje szybki powrót do pełnej sprawności.
 • Zabieg nie upośledza mimiki twarzy, gdyż zasięg interwencji jest niewielki. Efekt ostateczny zabiegu ustala się po około 3 miesiącach, po wygojeniu i całkowitym ustąpieniu obrzęków.
Zadowolonych pacjentów

+600

przybliżony czas trwania zabiegu

ok. 1h

Przybliżony czas rekonwalescencji

1 - 3 miesiące

Możliwe powikłania

Wszystkie działania medyczne oraz zabiegowe obarczone są ryzykiem powikłań. Najważniejszym zadaniem lekarza jest minimalizowanie tego ryzyka. Dlatego w trakcie konsultacji pacjent zostanie szczegółowo wypytany o stan zdrowia, leki jakie przyjmuje, uczulenia i przebyte już zabiegi operacyjne. Pacjent zakwalifikowany do zabiegu jest badany również przed samym zabiegiem, by dodatkowo zredukować możliwe powikłania. Z drugiej strony zespół medyczny z lekarzem na czele jest przeszkolony i w pełni przygotowany do przeciwdziałania ewentualnym negatywnym skutkom zabiegu. Nie mniej są to sytuacje bardzo sporadyczne, zredukowane jeszcze dodatkowo dużym doświadczeniem chirurgicznym i medycznym operatora i całego personelu. Częstość występowania powikłań waha się od dość częstych (najczęściej może to być dyskomfort w miejscu operowanym, ból pooperacyjny, krwiaki, obrzęk), występujących czasami (jak np. przeczulica, rozejście elementu rany, zaburzenia gojenia, zakażenia) do rzadkich i bardzo rzadkich.

 

Do możliwych powikłań zabiegu likwidacji fałdów nosowo-wargowych zaliczyć można:

 

 • obrzęk (zazwyczaj utrzymujący się do kilku tygodni)
 • dyskomfort w miejscu cięcia (szybko ustępujący)
 • krwiaki (szybko ustępujące)
 • ból pooperacyjny (znoszony lekami)
 • zaburzenia gojenia (sporadycznie)
 • niedoczucie, przeczulica twarzy (przejściowe)
 • zakażenia (bardzo rzadko w tej okolicy)
 • brak efektu (najczęściej na skutek nieprzestrzegania zaleceń)
 • nawrót zapadnięcia fałdu nosowo-wargowego (zależny w dużej mierze od typu skóry i przebiegu gojenia)

PODSUMOWANIE

Likwidacja fałdu nosowo-wargowego

Czas trwania Ok. 1 h
Rodzaj znieczulenia miejscowym lub dożylne (dopłata 1000 zł)
Cena zabiegu (za jedną dobę) 4.500 zł
Zalecana ilość dni hospitalizacji 2 dni
Cena za dodatkową dobę 500 zł
Czas rekonwalescencji 1 – 3 miesiące

Poznajmy się

Piotr Burszewski

Chirurg plastyczny

Specjalista chirurgii plastycznej z wieloletnim doświadczeniem w zakresie leczenia i udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom w oddziałach chirurgii plastycznej. Z pochodzenia szczecinianin. Studia ukończył na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym, a specjalizację w Zachodniopomorskim Centrum Leczenia Ciężkich Oparzeń i Chirurgii Plastycznej w Gryficach. Egzamin specjalizacyjny z zakresu Chirurgii Plastycznej złożony z wynikiem bardzo dobrym. Uczestnik wielu staży i kursów dokształcających. Członek Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej.  Doświadczenie chirurgiczne zdobywał w kraju jak i za granicą. Aktywnie współpracuje z wieloma chirurgami plastycznymi w całej Polsce.

PRZEJRZYJ INNE ZABIEGI OPERACYJNE

Przejrzyj ofertę pozostałych zabiegów

SPRAWDŹ SALĘ OPERACYJNĄ

Sprawdź ofertę warunków sali operacyjnej

DOWIEDZ SIĘ O ZNIECZULENIACH

Przeczytaj o typach znieczulenia do operacji

Opinie Pacjentów

Piotr Burszewski – ZnanyLekarz.pl