Plastyka wciągniętych brodawek sutkowych

Lewy twarze zabegi114

Plastyka wciągniętych brodawek sutkowych

 • Znieczulenie: miejscowe lub dożylne
 • Zalecany pobyt : 1 dni
 • Cena za 1 dobę: 3.500 zł (jedna brodawka) + 2.500 zł (druga brodawka)

Plastyka wciągniętych brodawek sutkowych

Niekiedy na skutek urazów, wad wrodzonych, czy karmienia piersią dochodzi do różnych zaburzeń okolicy kompleksu otoczka brodawka. Plastyka wciągniętych brodawek sutkowych jest bezpieczną i skuteczną procedurą, która często nie wpływa negatywnie na późniejszą zdolność karmienia piersią.

Na czym polega zabieg plastyki wciągniętych brodawek sutkowych?

 • Procedurę wykonuje się najczęściej w znieczuleniu miejscowym, ale może być też łączona z innymi procedurami z zakresu chirurgii plastycznej. Po ostrzyknięciu znieczuleniem otoczek brodawek wykonuje się nacięcie zwalniające przykurczone struktury brodawki oraz zakłada szwy zapobiegające ponownemu wciągnięciu brodawek. Następnie zakłada się szwy skórne celem dobrego gojenia. Jako, że zabieg ograniczony jest do skóry i warstwy podskórnej dolegliwości bólowe po zabiegu są zazwyczaj niewielkie.
Zadowolonych pacjentów

+600

przybliżony czas trwania zabiegu

ok. 1h

Przybliżony czas rekonwalescencji

1 miesiąc

Możliwe powikłania

Wszystkie działania medyczne oraz zabiegowe obarczone są ryzykiem powikłań. Najważniejszym zadaniem lekarza jest minimalizowanie tego ryzyka. Dlatego w trakcie konsultacji pacjent zostanie szczegółowo wypytany o stan zdrowia, leki jakie przyjmuje, uczulenia i przebyte już zabiegi operacyjne. Pacjent zakwalifikowany do zabiegu jest badany również przed samym zabiegiem, by dodatkowo zredukować możliwe powikłania. Z drugiej strony zespół medyczny z lekarzem na czele jest przeszkolony i w pełni przygotowany do przeciwdziałania ewentualnym negatywnym skutkom zabiegu. Nie mniej są to sytuacje bardzo sporadyczne, zredukowane jeszcze dodatkowo dużym doświadczeniem chirurgicznym i medycznym operatora i całego personelu. Częstość występowania powikłań waha się od dość częstych (najczęściej może to być dyskomfort w miejscu operowanym, ból pooperacyjny, krwiaki, obrzęk), występujących czasami (jak np. przeczulica, rozejście elementu rany, zaburzenia gojenia, zakażenia) do rzadkich i bardzo rzadkich.

 

 • obrzęk (utrzymujący się około 1 do 2 tygodni)
 • krwiaki (ulegają resorpcji do około 1 miesiąca)
 • krwawienie (czasami)
 • asymetria (zazwyczaj subtelna, wynikająca z istniejących warunków, rzadko wymagająca korekty)
 • zaburzenia gojenia (czasami)
 • zaburzenia karmienia (rzadko)
 • rozejście brzegów rany (zazwyczaj na skutek urazu mechanicznego w pierwszych dniach po zdjęciu szwów – wymaga korekty)
 • zaburzenia czucia (zazwyczaj przejściowe)
 • martwica brodawek (skrajnie rzadko)

PODSUMOWANIE

Redukcji piersi z jednoczasowym liftem

Czas trwania Ok.1 h
Rodzaj znieczulenia Miejscowe lub dożylne (dopłata 1000zł)
Cena zabiegu (za 1 dobę) 3.500 zł (dopłata 2.500 za drugą)
Zalecana ilość dni hospitalizacji 1 dni
Cena za dodatkową dobę 500 zł
Czas rekonwalescencji 1 – 3 miesiące
Rodzaj znieczulenia ogólne

Poznajmy się

Piotr Burszewski

Chirurg plastyczny

Specjalista chirurgii plastycznej z wieloletnim doświadczeniem w zakresie leczenia i udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom w oddziałach chirurgii plastycznej. Z pochodzenia szczecinianin. Studia ukończył na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym, a specjalizację w Zachodniopomorskim Centrum Leczenia Ciężkich Oparzeń i Chirurgii Plastycznej w Gryficach. Egzamin specjalizacyjny z zakresu Chirurgii Plastycznej złożony z wynikiem bardzo dobrym. Uczestnik wielu staży i kursów dokształcających. Członek Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej.  Doświadczenie chirurgiczne zdobywał w kraju jak i za granicą. Aktywnie współpracuje z wieloma chirurgami plastycznymi w całej Polsce.

PRZEJRZYJ INNE ZABIEGI OPERACYJNE

Przejrzyj ofertę pozostałych zabiegów

SPRAWDŹ SALĘ OPERACYJNĄ

Sprawdź ofertę warunków sali operacyjnej

DOWIEDZ SIĘ O ZNIECZULENIACH

Przeczytaj o typach znieczulenia do operacji

Opinie Pacjentów

Piotr Burszewski – ZnanyLekarz.pl