Powiększenie piersi – implanty anatomiczne

Lewy twarze zabegi116

Powiększenie piersi – implanty anatomiczne

 • Znieczulenie: ogólne
 • Zalecany pobyt : 3-4 dni
 • Cena za 1 dobę: 16.500 zł

Powiększenie piersi – implanty anatomiczne

 • Operacja powiększenia piersi implantami anatomicznymi jest jedną z najpopularniejszych i najczęściej wykonywanych zabiegów w chirurgii plastycznej. Jest to zabieg, który w bezpieczny i długotrwały sposób poprawia kształt i wygląd piersi. Bezpieczeństwo stosowanych obecnie implantów piersi jest absolutnym priorytetem dla wszystkich, a obecnie stosowana 4 i 5 generacja jest zwieńczeniem kilkudziesięciu lat badań nad tym produktem. Ich jakość i trwałość jest już w zasadzie dożywotnia i nie wymagają rutynowej wymiany- jednak o tym decyduje zawsze stan miejscowy i badanie lekarskie.
 • Dobór i kształt implantu jest zawsze pochodną oczekiwania pacjentki, warunków anatomicznych, doświadczenia chirurga i szeregu innych czynników. Najważniejsza, jak w każdym przypadku, jest tu konsultacja, podczas której zostaną przekazane wszystkie ważne informacje dotyczące przygotowania do zabiegu, jego przebiegu oraz czasu po.

Przed / Po

 • Before-Implanty anatomiczne
  After-Implanty anatomiczne
  Przed Implanty anatomiczne Po

Na czym polega zabieg powiększenia piersi implantami?

 • Operacja powiększenia piersi wykonuje się w znieczuleniu ogólnym. Polega ona na wszczepieniu implantów w przygotowaną śródoperacyjnie przestrzeń pod mięsień piersiowy większy. Dostęp operacyjny – w fałdzie podpiersiowym lub przez otoczkę brodawki wykonuje się w zależności od możliwości anatomicznych i preferencji pacjentki. Po zabiegu pozostają dreny (usuwane przed wyjściem) celem ewakuacji chłonki oraz specjalny opatrunek wokół piersi.
 • Po zabiegu wszczepienie implantów najważniejsze jest przestrzeganie procedur i zaleceń pooperacyjnych, które przekaże Państwu personel medyczny. Pozwala to na maksymalne zwiększenie komfortu w tym okresie. Okres gojenia wynosi około 3 miesięcy, po tym czasie efekt ostateczny jest już ustabilizowany.
Zadowolonych pacjentów

+600

przybliżony czas trwania zabiegu

ok. 2h

Przybliżony czas rekonwalescencji

1 - 3 miesiące

Możliwe powikłania

Wszystkie działania medyczne oraz zabiegowe obarczone są ryzykiem powikłań. Najważniejszym zadaniem lekarza jest minimalizowanie tego ryzyka. Dlatego w trakcie konsultacji pacjent zostanie szczegółowo wypytany o stan zdrowia, leki jakie przyjmuje, uczulenia i przebyte już zabiegi operacyjne. Pacjent zakwalifikowany do zabiegu jest badany również przed samym zabiegiem, by dodatkowo zredukować możliwe powikłania. Z drugiej strony zespół medyczny z lekarzem na czele jest przeszkolony i w pełni przygotowany do przeciwdziałania ewentualnym negatywnym skutkom zabiegu. Nie mniej są to sytuacje bardzo sporadyczne, zredukowane jeszcze dodatkowo dużym doświadczeniem chirurgicznym i medycznym operatora i całego personelu. Częstość występowania powikłań waha się od dość częstych (najczęściej może to być dyskomfort w miejscu operowanym, ból pooperacyjny, krwiaki, obrzęk), występujących czasami (jak np. przeczulica, rozejście elementu rany, zaburzenia gojenia, zakażenia) do rzadkich i bardzo rzadkich.

 • obrzęk (utrzymujący się około 1 do 3 miesięcy)
 • krwiaki (ulegają resorpcji do około 1 miesiąca)
 • retencja chłonki (kilka dni do kilkunastu dni po zabiegu – czasami wymaga zdrenowania)
 • krwawienie (czasami)
 • asymetria  (zazwyczaj subtelna, wynikająca z istniejących warunków, rzadko wymagająca korekty)
 • zaburzenia gojenia (czasami)
 • rozejście brzegów rany (zazwyczaj na skutek urazu mechanicznego w pierwszych dniach po zdjęciu szwów – wymaga korekty)
 • zakażenia (bardzo rzadko, może być konieczne usunięcie implantu)
 • przeczulica lub niedoczucie skóry (zazwyczaj stan przejściowy utrzymujący się do kilku tygodni, może być trwały – zależy od operacji)
 • kapsuła – deformacja wokół implantu powstająca od kilku do kilkunastu miesięcy po zabiegu (wymaga interwencji chirurgicznej)
 • dubble-bubble deformity – (rzadko, zaburzenie polegająca na odkształceniu piersi fałdem podpiersiowym, przy pewnym typie zabiegów piersi przejściowe)
 • pęknięcie implantu – (bardzo rzadko, zazwyczaj na skutek urazu)
 • odma – (skrajnie rzadko, wymaga interwencji chirurgicznej)
 • pęknięcie mięśnia piersiowego – (skrajnie rzadko, wymaga interwencji chirurgicznej)
 • ALCL – chłoniak wielkokomórkowy z pleomorfi czynych komórek T z antygenem CD30+ pierwotnie skórny lub pierwotnie węzłowy, obecnie kilkaset przypadków na świecie (wymaga interwencji medycznej)
 • martwica skóry – (skrajnie rzadko)

PODSUMOWANIE

Powiększenie piersi – implant anatomiczne

Czas trwania Ok. 1-2 h
Rodzaj znieczulenia Znieczulenie ogólne
Cena zabiegu (za 1 dobę) 16.500 zł
Zalecana ilość dni hospitalizacji 3-4 dni
Cena za dodatkową dobę 500 zł
Czas rekonwalescencji 1 – 3 miesiące
Rodzaj znieczulenia ogólne

Poznajmy się

Piotr Burszewski

Chirurg plastyczny

Specjalista chirurgii plastycznej z wieloletnim doświadczeniem w zakresie leczenia i udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom w oddziałach chirurgii plastycznej. Z pochodzenia szczecinianin. Studia ukończył na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym, a specjalizację w Zachodniopomorskim Centrum Leczenia Ciężkich Oparzeń i Chirurgii Plastycznej w Gryficach. Egzamin specjalizacyjny z zakresu Chirurgii Plastycznej złożony z wynikiem bardzo dobrym. Uczestnik wielu staży i kursów dokształcających. Członek Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej.  Doświadczenie chirurgiczne zdobywał w kraju jak i za granicą. Aktywnie współpracuje z wieloma chirurgami plastycznymi w całej Polsce.

PRZEJRZYJ INNE ZABIEGI OPERACYJNE

Przejrzyj ofertę pozostałych zabiegów

SPRAWDŹ SALĘ OPERACYJNĄ

Sprawdź ofertę warunków sali operacyjnej

DOWIEDZ SIĘ O ZNIECZULENIACH

Przeczytaj o typach znieczulenia do operacji

Opinie Pacjentów

Piotr Burszewski – ZnanyLekarz.pl