Usunięcie implantów piersi

Lewy twarze zabegi112

Usunięcie implantów piersi

 • Znieczulenie: ogólne
 • Zalecany pobyt : 2 – 3 dni
 • Cena za 1 dobę: 8.000 zł

Usunięcie implantów piersi

Operacja usunięcia implantów piersi jest procedurą wykonywaną zarówno z powodów medycznych (torebka obkurczająca, zakażenie itd.) oraz ze wskazania samej pacjentki. Konieczna jest, jak w każdym przypadku, konsultacja medyczna z lekarzem specjalistą chirurgii plastycznej, który omówi wskazania jak i wszystkie szczegóły zabiegu.

Na czym polega procedura usunięcia implantów piersi?

 • Operację wykonuje się w znieczuleniu ogólnym najczęściej z cięcia wykonanego w trakcie pierwszej operacji. Po usunięciu implantów wykonuje się różne procedury medyczne w zależności od przyczyny zabiegu. Konieczne bywa usunięcie torebki, procedury naprawcze loży po implancie, czy odkażenie całej przestrzeni. W zależności od wykonanej procedury konieczne może być zastosowanie drenów. Po zabiegu zostaje założony opatrunek specjalistyczny na piersi.
Zadowolonych pacjentów

+600

przybliżony czas trwania zabiegu

1 - 2h

Przybliżony czas rekonwalescencji

1 - 3 miesiące

Możliwe powikłania

Wszystkie działania medyczne oraz zabiegowe obarczone są ryzykiem powikłań. Najważniejszym zadaniem lekarza jest minimalizowanie tego ryzyka. Dlatego w trakcie konsultacji pacjent zostanie szczegółowo wypytany o stan zdrowia, leki jakie przyjmuje, uczulenia i przebyte już zabiegi operacyjne. Pacjent zakwalifikowany do zabiegu jest badany również przed samym zabiegiem, by dodatkowo zredukować możliwe powikłania. Z drugiej strony zespół medyczny z lekarzem na czele jest przeszkolony i w pełni przygotowany do przeciwdziałania ewentualnym negatywnym skutkom zabiegu. Nie mniej są to sytuacje bardzo sporadyczne, zredukowane jeszcze dodatkowo dużym doświadczeniem chirurgicznym i medycznym operatora i całego personelu. Częstość występowania powikłań waha się od dość częstych (najczęściej może to być dyskomfort w miejscu operowanym, ból pooperacyjny, krwiaki, obrzęk), występujących czasami (jak np. przeczulica, rozejście elementu rany, zaburzenia gojenia, zakażenia) do rzadkich i bardzo rzadkich.

 

 • obrzęk (utrzymujący się około 1 do 3 miesięcy)
 • krwiaki (ulegają resorpcji do około 1 miesiąca)
 • retencja chłonki (kilka dni do kilkunastu dni po zabiegu – czasami wymaga zdrenowania) – występuje głównie w przypadku konieczności korekty loży
 • krwawienie (czasami)
 • asymetria (zazwyczaj subtelna, wynikająca z własnych piersi)
 • zaburzenia gojenia (czasami)
 • rozejście brzegów rany (zazwyczaj na skutek urazu mechanicznego w pierwszych dniach po zdjęciu szwów – wymaga korekty)
 • zakażenia (bardzo rzadko, może być konieczne usunięcie implantu)
 • przeczulica lub niedoczucie skóry (zazwyczaj stan przejściowy utrzymujący się do kilku tygodni, może być trwały – zależy od operacji)
 • zaburzenia czucia kompleksu otoczka brodawka – głównie przy technice jej przeszczepu
 • martwica skóry – (skrajnie rzadko)

PODSUMOWANIE

Usunięcie implantów piersi

Czas trwania Ok.1-2 h
Rodzaj znieczulenia Znieczulenie ogólne
Cena zabiegu (za 1 dobę) 8.000 zł
Zalecana ilość dni hospitalizacji 2 – 3 dni
Cena za dodatkową dobę 500 zł
Czas rekonwalescencji 1 – 3 miesiące
Rodzaj znieczulenia ogólne

Poznajmy się

Piotr Burszewski

Chirurg plastyczny

Specjalista chirurgii plastycznej z wieloletnim doświadczeniem w zakresie leczenia i udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom w oddziałach chirurgii plastycznej. Z pochodzenia szczecinianin. Studia ukończył na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym, a specjalizację w Zachodniopomorskim Centrum Leczenia Ciężkich Oparzeń i Chirurgii Plastycznej w Gryficach. Egzamin specjalizacyjny z zakresu Chirurgii Plastycznej złożony z wynikiem bardzo dobrym. Uczestnik wielu staży i kursów dokształcających. Członek Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej.  Doświadczenie chirurgiczne zdobywał w kraju jak i za granicą. Aktywnie współpracuje z wieloma chirurgami plastycznymi w całej Polsce.

PRZEJRZYJ INNE ZABIEGI OPERACYJNE

Przejrzyj ofertę pozostałych zabiegów

SPRAWDŹ SALĘ OPERACYJNĄ

Sprawdź ofertę warunków sali operacyjnej

DOWIEDZ SIĘ O ZNIECZULENIACH

Przeczytaj o typach znieczulenia do operacji

Opinie Pacjentów

Piotr Burszewski – ZnanyLekarz.pl