Wymiana implantów anatomicznych

Lewy twarze zabegi112

Wymiana implantów anatomicznych

 • Znieczulenie: ogólne
 • Zalecany pobyt : 3 dni
 • Cena za 1 dobę: 16.500 zł

Wymiana implantów anatomicznych

 •  Zabieg wymiany implantów jest zabiegiem wykonywanym ze wskazań medycznych bądź w wyniku konsultacji lekarskiej u specjalisty chirurgii plastycznej.  Wskazania do wymiany implantów to m.in. zwiotczenie piersi po wcześniejszej augmentacji, zastrzeżenia co do pierwotnego rozmiaru, czy w końcu uraz implantu. Procedura operacyjna jest podobna do pierwotnego wszczepienia, nie mniej wiąże się z mniejszymi dolegliwościami bólowymi z racji przygotowanej wcześniej loży. Niekiedy konieczna jest poprawa istniejącej loży, co najczęściej jest determinowane w trakcie przeprowadzania operacji.
 • W przypadku podejrzenia uszkodzenia implantów konieczne jest wykonanie rezonansu magnetycznego, który jest złotym standardem w takich przypadkach. Zdarza się to bardzo rzadko, a ewentualne powikłania nie są zazwyczaj groźne. Każde podejrzenie uszkodzenia implantu należy skonsultować z lekarzem.
 • Zabieg wymiany implantów z przyczyny innej niż jego uszkodzenie może mieć miejsce nie wcześniej niż rok od ich wszczepienia.

Na czym polega zabieg wymiany implantów piersi?

 • Operacja wymiany implantów piersi wykonuje się w znieczuleniu ogólnym. Dojście operacyjne jest zazwyczaj tożsame z pierwotnym dostępem operacyjnym (jeśli tylko warunki miejscowe na to pozwalają). Po usunięciu implantu bywa konieczne ponowne przygotowanie loży pod nowy implant. Torebka, która tworzy się wokół implantu w każdym przypadku augmentacji musi niekiedy zostać nacięta (kapsulotomia) lub wycięta (kapsulektomia), a czasami podszyta, by uformować optymalną lożę pod nowy implant. Po zabiegu pozostają dreny (usuwane przed wyjściem) celem ewakuacji chłonki oraz specjalny opatrunek wokół piersi.
 • Po zabiegu wszczepienie implantów najważniejsze jest przestrzeganie procedur i zaleceń pooperacyjnych, które przekaże Państwu personel medyczny. Pozwala to na maksymalne zwiększenie komfortu w tym okresie. Okres gojenia wynosi około 3 miesięcy, po tym czasie efekt ostateczny jest już ustabilizowany.
Zadowolonych pacjentów

+600

przybliżony czas trwania zabiegu

1 - 2h

Przybliżony czas rekonwalescencji

1 - 3 miesiące

Możliwe powikłania

Wszystkie działania medyczne oraz zabiegowe obarczone są ryzykiem powikłań. Najważniejszym zadaniem lekarza jest minimalizowanie tego ryzyka. Dlatego w trakcie konsultacji pacjent zostanie szczegółowo wypytany o stan zdrowia, leki jakie przyjmuje, uczulenia i przebyte już zabiegi operacyjne. Pacjent zakwalifikowany do zabiegu jest badany również przed samym zabiegiem, by dodatkowo zredukować możliwe powikłania. Z drugiej strony zespół medyczny z lekarzem na czele jest przeszkolony i w pełni przygotowany do przeciwdziałania ewentualnym negatywnym skutkom zabiegu. Nie mniej są to sytuacje bardzo sporadyczne, zredukowane jeszcze dodatkowo dużym doświadczeniem chirurgicznym i medycznym operatora i całego personelu. Częstość występowania powikłań waha się od dość częstych (najczęściej może to być dyskomfort w miejscu operowanym, ból pooperacyjny, krwiaki, obrzęk), występujących czasami (jak np. przeczulica, rozejście elementu rany, zaburzenia gojenia, zakażenia) do rzadkich i bardzo rzadkich.

 

 • obrzęk (utrzymujący się około 1 do 3 miesięcy)
 • krwiaki (ulegają resorpcji do około 1 miesiąca)
 • retencja chłonki (kilka dni do kilkunastu dni po zabiegu – czasami wymaga zdrenowania) – występuje głównie w przypadku konieczności korekty loży
 • krwawienie (czasami)
 • asymetria (zazwyczaj subtelna, wynikająca z istniejących warunków, rzadko wymagająca korekty)
 • zaburzenia gojenia (czasami)
 • rozejście brzegów rany (zazwyczaj na skutek urazu mechanicznego w pierwszych dniach po zdjęciu szwów – wymaga korekty)
 • zakażenia (bardzo rzadko, może być konieczne usunięcie implantu)
 • przeczulica lub niedoczucie skóry (zazwyczaj stan przejściowy utrzymujący się do kilku tygodni, może być trwały – zależy od operacji)
 • kapsuła – deformacja wokół implantu powstająca od kilku do kilkunastu miesięcy po zabiegu (wymaga interwencji chirurgicznej)
 • dubble-bubble deformity – (rzadko, zaburzenie polegająca na odkształceniu piersi fałdem podpiersiowym, przy pewnym typie zabiegów piersi przejściowe)
 • pęknięcie implantu – (bardzo rzadko, zazwyczaj na skutek urazu)
 • odma – (skrajnie rzadko, wymaga interwencji chirurgicznej)
 • pęknięcie mięśnia piersiowego – (skrajnie rzadko, wymaga interwencji chirurgicznej)
 • ALCL – chłoniak wielkokomórkowy z pleomorfi czynych komórek T z antygenem CD30+ pierwotnie skórny lub pierwotnie węzłowy, obecnie kilkaset przypadków na świecie (wymaga interwencji medycznej)
 • martwica skóry – (skrajnie rzadko)

PODSUMOWANIE

Wymiana implantów anatomicznych
Czas trwania Ok. 1-2 h
Rodzaj znieczulenia Znieczulenie ogólne
Cena zabiegu (za 1 dobę) 16.500 zł
Zalecana ilość dni hospitalizacji 3 dni
Cena za dodatkową dobę 500 zł
Czas rekonwalescencji 1 – 3 miesiące
Rodzaj znieczulenia ogólne

Poznajmy się

Piotr Burszewski

Chirurg plastyczny

Specjalista chirurgii plastycznej z wieloletnim doświadczeniem w zakresie leczenia i udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom w oddziałach chirurgii plastycznej. Z pochodzenia szczecinianin. Studia ukończył na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym, a specjalizację w Zachodniopomorskim Centrum Leczenia Ciężkich Oparzeń i Chirurgii Plastycznej w Gryficach. Egzamin specjalizacyjny z zakresu Chirurgii Plastycznej złożony z wynikiem bardzo dobrym. Uczestnik wielu staży i kursów dokształcających. Członek Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej.  Doświadczenie chirurgiczne zdobywał w kraju jak i za granicą. Aktywnie współpracuje z wieloma chirurgami plastycznymi w całej Polsce.

PRZEJRZYJ INNE ZABIEGI OPERACYJNE

Przejrzyj ofertę pozostałych zabiegów

SPRAWDŹ SALĘ OPERACYJNĄ

Sprawdź ofertę warunków sali operacyjnej

DOWIEDZ SIĘ O ZNIECZULENIACH

Przeczytaj o typach znieczulenia do operacji

Opinie Pacjentów

Piotr Burszewski – ZnanyLekarz.pl