REDUKACJA PIERSI Z JEDNOCZESNYM LIFTEM


 • Znieczulenie: ogólne
 • Zalecany pobyt : 2-3 dni
 • Cena za 1 dobę: 15.000 zł

Redukcji piersi z jednoczasowym liftem
 • Zabieg redukcji piersi z jednoczasowym liftem dedykowany jest pacjentkom, których piersi mają za dużą objętość. Jest to jedna z najczęściej wykonywanych procedur medycznych. Problem dużego rozmiaru piersi jest powszechny i wpływa bardzo negatywnie na zdrowie i kondycję pacjentek w długim okresie życia. Podstawowe dolegliwości to chroniczne bóle kręgosłupa, bóle głowy, niemożność wykonywania wielu czynności życiowych.
 

PODSUMOWANIE


Powiększenie piersi – implant anatomiczne
Czas trwania Ok. 3-4h
Rodzaj znieczulenia Znieczulenie ogólne
Cena zabiegu (za jedną dobę) 15.000 zł
Zalecana ilość dni hospitalizacji 2-3 dni
Cena za dodatkową dobę 500 zł
Czas rekonwalescencji 1 – 3 miesiące
Rodzaj znieczulenia ogólne

 

 

Na czym polega zabieg redukcji piersi z jednoczesnym liftem?

 • W zależności od wielkości i kształtu piersi należy dostosować technikę operacyjną do pacjentki. Wachlarz operacji obejmuje zabiegi podstawowe - redukcji i drobnego liftu, do dużych zabiegów z przeszczepem otoczki brodawki włącznie. Jak w każdym zabiegu redukcji piersi tak i tu konieczne jest szczegółowe omówienie i zaplanowanie zabiegu operacyjnego. Operację przeprowadza się w znieczuleniu ogólnym. Niekiedy konieczne jest pozostawienie drenów w obu piersiach. Po zabiegu zakładany jest specjalistyczny opatrunek na piersi.

Możliwe powikłania


Wszystkie działania medyczne oraz zabiegowe obarczone są ryzykiem powikłań. Najważniejszym zadaniem lekarza jest minimalizowanie tego ryzyka. Dlatego w trakcie konsultacji pacjent zostanie szczegółowo wypytany o stan zdrowia, leki jakie przyjmuje, uczulenia i przebyte już zabiegi operacyjne. Pacjent zakwalifikowany do zabiegu jest badany również przed samym zabiegiem, by dodatkowo zredukować możliwe powikłania. Z drugiej strony zespół medyczny z lekarzem na czele jest przeszkolony i w pełni przygotowany do przeciwdziałania ewentualnym negatywnym skutkom zabiegu. Nie mniej są to sytuacje bardzo sporadyczne, zredukowane jeszcze dodatkowo dużym doświadczeniem chirurgicznym i medycznym operatora i całego personelu. Częstość występowania powikłań waha się od dość częstych (najczęściej może to być dyskomfort w miejscu operowanym, ból pooperacyjny, krwiaki, obrzęk), występujących czasami (jak np. przeczulica, rozejście elementu rany, zaburzenia gojenia, zakażenia) do rzadkich i bardzo rzadkich. /p>

 • obrzęk (utrzymujący się około 1 do 3 miesięcy)
 • krwiaki (ulegają resorpcji do około 1 miesiąca)
 • retencja chłonki (kilka dni do kilkunastu dni po zabiegu – czasami wymaga zdrenowania - rzadko)
 • krwawienie (czasami)
 • asymetria (zazwyczaj subtelna, wynikająca z istniejących warunków, rzadko wymagająca korekty)
 • zaburzenia gojenia (czasami)
 • rozejście brzegów rany (zazwyczaj na skutek urazu mechanicznego w pierwszych dniach po zdjęciu szwów – wymaga korekty)
 • zakażenia (bardzo rzadko, może być konieczne usunięcie implantu)
 • przeczulica lub niedoczucie skóry (zazwyczaj stan przejściowy utrzymujący się do kilku tygodni, może być trwały – zależy od operacji)
 • zaburzenia czucia kompleksu otoczka brodawka - głównie przy technice jej przeszczepu
 • martwica skóry - (rzadko)
 

Pozostaw kontakt


Jeśli interesuje Cię niniejszy zabieg, zostaw kontakt. Odezwie się do Ciebie nasz konsultant, by umówić konsultację medyczną w wybranym przezz Ciebie czasie w jednej z klinik, w których obecnie przyjmuję. W trakcie konsultacji odpowiem na wszystkie Twoje pytania związane z procedurą medyczną.