AMPUTACJA PIERSI / ZMIANA PŁCI


 • Znieczulenie: ogólne
 • Zalecany pobyt : 2-3 dni
 • Cena za 1 dobę: 12.000 zł

Amputacja piersi / Zmiana płci
 • Operacja amputacji piersi w skutek zmiany płci jest wykonywana w przypadku prawomocnego wyroku sądu potwierdzającego zmianę płci z kobiety na mężczyznę. Jest to zabieg usunięcia gruczołu piersiowego z pozostawieniem otoczki brodawki sutkowej.
 

PODSUMOWANIE


Powiększenie piersi – implant anatomiczne
Czas trwania Ok. 2-3 h
Rodzaj znieczulenia Znieczulenie ogólne
Cena zabiegu (za jedną dobę) 12.000 zł
Zalecana ilość dni hospitalizacji 2-3 dni
Cena za dodatkową dobę 500 zł
Czas rekonwalescencji 1 – 3 miesiące
Rodzaj znieczulenia ogólne

 

 

Na czym polega zabieg amputacji piersi / zmiany płci?

 • W przygotowaniu do zabiegu niezwykle ważne jest zaplanowanie zabiegu tak, by zminimalizować ryzyko martwicy skóry, a przy okazji wykonać zabieg doszczętnie. Podstawowym cięciem jakie jest wykonywane w trakcie tego zabiegu jest cięcie w dolnym brzegu otoczki brodawki, jednak niekiedy może nie być wystarczające i konieczne jest dopasowanie indywidualne lub rozłożenie operacji na etapy. Rozmiar otoczki brodawki koryguje się najczęściej w drugim etapie.
 
 

Przed / Po

 
001_001
 
 

Możliwe powikłania


Wszystkie działania medyczne oraz zabiegowe obarczone są ryzykiem powikłań. Najważniejszym zadaniem lekarza jest minimalizowanie tego ryzyka. Dlatego w trakcie konsultacji pacjent zostanie szczegółowo wypytany o stan zdrowia, leki jakie przyjmuje, uczulenia i przebyte już zabiegi operacyjne. Pacjent zakwalifikowany do zabiegu jest badany również przed samym zabiegiem, by dodatkowo zredukować możliwe powikłania. Z drugiej strony zespół medyczny z lekarzem na czele jest przeszkolony i w pełni przygotowany do przeciwdziałania ewentualnym negatywnym skutkom zabiegu. Nie mniej są to sytuacje bardzo sporadyczne, zredukowane jeszcze dodatkowo dużym doświadczeniem chirurgicznym i medycznym operatora i całego personelu. Częstość występowania powikłań waha się od dość częstych (najczęściej może to być dyskomfort w miejscu operowanym, ból pooperacyjny, krwiaki, obrzęk), występujących czasami (jak np. przeczulica, rozejście elementu rany, zaburzenia gojenia, zakażenia) do rzadkich i bardzo rzadkich.

 • obrzęk (utrzymujący się około 1 do 3 miesięcy)
 • krwiaki (ulegają resorpcji do około 1 miesiąca)
 • retencja chłonki (kilka dni do kilkunastu dni po zabiegu – czasami wymaga zdrenowania - rzadko)
 • krwawienie (czasami)
 • asymetria (zazwyczaj subtelna, wynikająca z istniejących warunków, rzadko wymagająca korekty)
 • zaburzenia gojenia (czasami)
 • rozejście brzegów rany (zazwyczaj na skutek urazu mechanicznego w pierwszych dniach po zdjęciu szwów – wymaga korekty)
 • zakażenia (bardzo rzadko, może być konieczne usunięcie implantu)
 • przeczulica lub niedoczucie skóry (zazwyczaj stan przejściowy utrzymujący się do kilku tygodni, może być trwały – zależy od operacji)
 • zaburzenia czucia kompleksu otoczka brodawka - głównie przy technice jej przeszczepu
 • martwica skóry - (rzadko)
 

Pozostaw kontakt


Jeśli interesuje Cię niniejszy zabieg, zostaw kontakt. Odezwie się do Ciebie nasz konsultant, by umówić konsultację medyczną w wybranym przezz Ciebie czasie w jednej z klinik, w których obecnie przyjmuję. W trakcie konsultacji odpowiem na wszystkie Twoje pytania związane z procedurą medyczną.