POWIĘKSZENIE PIERSI IMPLANTAMI ANATOMICZNYMI Z JEDNOCZASOWYM LIFTEM PIERSI


 • Znieczulenie: ogólne
 • Zalecany pobyt : 3-4 dni
 • Cena za 1 dobę: 19.000 zł

Powiększenie piersi implantami anatomicznymi z jednoczasowym liftem piersi
 • Procedura łączona powiększenia piersi implantami z jednoczasowym liftem piersi jest zabiegiem wykonywanym w przypadku pacjentek z występującym naraz problemu objętości i kształtu piersi. Procedura wszczepienie implantów pozwala zwiększyć objętość piersi oraz dokonać jej lekkiego podniesienia, a lifting pozwala przywrócić kształt i projekcję (wymiar wzdłużny) piersi.
 • Wskazania do tego zabiegu określa lekarz na podstawie konsultacji i dokładnej analizy piersi. Jest to procedura dopasowana indywidualnie nie tylko dla każdej pacjentki, ale i dla każdej piersi z osobna. Niekiedy w szczególnie trudnych przypadkach, bywa konieczne rozdzielenie tych procedur w czasie, by zagwarantować najlepszy, a przede wszystkim najbezpieczniejszy przebieg operacji.
 

PODSUMOWANIE


Powiększenie piersi implantami anatomicznymi z jednoczasowym liftem piersi
Czas trwania Ok. 3 – 4 h
Rodzaj znieczulenia Znieczulenie ogólne
Cena zabiegu (za 1 dobę) 19.000 zł
Zalecana ilość dni hospitalizacji 3-4 dni
Cena za dodatkową dobę 500 zł
Czas rekonwalescencji 1 – 3 miesiące
Rodzaj znieczulenia ogólne
 

Na czym polega zabieg powiększenie piersi implantami anatomicznymi z jednoczasowym liftem piersi?

 • Przedoperacyjne ustalenia i uzgodnienia lekarza wraz z pacjentką są podstawą do przeprowadzenia tej operacji. Szczegółowy plan z naniesionymi na ciało rysunkami stanowią plan, który realizowany jest operacyjnie już w trakcie zabiegu. Operacja wykonywana jest w znieczuleniu ogólnym. Łączy cechy operacji wszczepienia implantów piersi oraz podniesienia piersi z redukcją. Implant wszczepia się pod mięsień piersiowy większy. Następnie wykonuje się redukcje piersi wraz z jej liftem. Po zabiegu pozostają po dwa dreny każdej strony odbierające chłonkę zarówno z przestrzeni nad jak i pod mięśniowej. Pacjentką po zabiegu ma założony specjalistyczny opatrunek na piersi.

Możliwe powikłania


Wszystkie działania medyczne oraz zabiegowe obarczone są ryzykiem powikłań. Najważniejszym zadaniem lekarza jest minimalizowanie tego ryzyka. Dlatego w trakcie konsultacji pacjent zostanie szczegółowo wypytany o stan zdrowia, leki jakie przyjmuje, uczulenia i przebyte już zabiegi operacyjne. Pacjent zakwalifikowany do zabiegu jest badany również przed samym zabiegiem, by dodatkowo zredukować możliwe powikłania. Z drugiej strony zespół medyczny z lekarzem na czele jest przeszkolony i w pełni przygotowany do przeciwdziałania ewentualnym negatywnym skutkom zabiegu. Nie mniej są to sytuacje bardzo sporadyczne, zredukowane jeszcze dodatkowo dużym doświadczeniem chirurgicznym i medycznym operatora i całego personelu. Częstość występowania powikłań waha się od dość częstych (najczęściej może to być dyskomfort w miejscu operowanym, ból pooperacyjny, krwiaki, obrzęk), występujących czasami (jak np. przeczulica, rozejście elementu rany, zaburzenia gojenia, zakażenia) do rzadkich i bardzo rzadkich.

 • obrzęk (utrzymujący się około 1 do 3 miesięcy)
 • krwiaki (ulegają resorpcji do około 1 miesiąca)
 • retencja chłonki (kilka dni do kilkunastu dni po zabiegu – czasami wymaga zdrenowania) – krwawienie (czasami)
 • asymetria (zazwyczaj subtelna, wynikająca z istniejących warunków, rzadko wymagająca korekty)
 • zaburzenia gojenia (czasami)
 • rozejście brzegów rany (zazwyczaj na skutek urazu mechanicznego w pierwszych dniach po zdjęciu szwów – wymaga korekty)
 • zakażenia (bardzo rzadko, może być konieczne usunięcie implantu)
 • przeczulica lub niedoczucie skóry (zazwyczaj stan przejściowy utrzymujący się do kilku tygodni, może być trwały – zależy od operacji)
 • kapsuła – deformacja wokół implantu powstająca od kilku do kilkunastu miesięcy po zabiegu (wymaga interwencji chirurgicznej)
 • dubble-bubble deformity – (rzadko, zaburzenie polegająca na odkształceniu piersi fałdem podpiersiowym, przy pewnym typie zabiegów piersi przejściowe)
 • pęknięcie implantu – (bardzo rzadko, zazwyczaj na skutek urazu)
 • odma – (skrajnie rzadko, wymaga interwencji chirurgicznej)
 • pęknięcie mięśnia piersiowego – (skrajnie rzadko, wymaga interwencji chirurgicznej)
 • ALCL – chłoniak wielkokomórkowy z pleomorfi czynych komórek T z antygenem CD30+ pierwotnie skórny lub pierwotnie węzłowy, obecnie kilkaset przypadków na świecie (wymaga interwencji medycznej)
 • zaburzenia czucia kompleksu otoczka brodawka – głównie przy technice jej przeszczepu
 • martwica skóry – (skrajnie rzadko)
 

Pozostaw kontakt


Jeśli interesuje Cię niniejszy zabieg, zostaw kontakt. Odezwie się do Ciebie nasz konsultant, by umówić konsultację medyczną w wybranym przezz Ciebie czasie w jednej z klinik, w których obecnie przyjmuję. W trakcie konsultacji odpowiem na wszystkie Twoje pytania związane z procedurą medyczną.