REKONSTRUKCJA JEDNEJ PIERSI PO PRZEBYTEJ MASTEKTOMII – I ETAP: EXPANDER PIERSI


 • Znieczulenie: ogólne
 • Zalecany pobyt : 2-3 dni
 • Cena za 1 dobę: 7.000 zł

Rekonstrukcja jednej piersi po przebytej mastektomii – I etap: expander piersi
 • Operacja rekonstrukcji piersi ekspanderem jest sposobem na przywrócenie piersi po zabiegu jej usunięcia. Daje możliwość odzyskania atrybutu kobiecości i lepszego samopoczucia. Użycie ekspandera jest zazwyczaj konieczne do rozciągnięcia skóry, by zbliżyć ją objętością do drugiej piersi. Wymaga okresowego, bezbolesnego dopełniania ekspandera w warunkach ambulatoryjnych.
 • Procedura wszczepienia ekspandera pod mięsień piersiowy jest możliwa tylko w przypadku wcześniejszego braku radioterapii tej okolicy. W przypadku radioterapii wymagana jest inna procedura medyczna.
 

PODSUMOWANIE


Rekonstrukcja jednej piersi po przebytej mastektomii – I etap: expander piersi
Czas trwania Ok. 1 – 2 h
Rodzaj znieczulenia Znieczulenie ogólne
Cena zabiegu (za 1 dobę) 7.000 zł
Zalecana ilość dni hospitalizacji 2-3 dni
Cena za dodatkową dobę 500 zł
Czas rekonwalescencji 1 – 3 miesiące
Rodzaj znieczulenia ogólne
 

Na czym polega rekonstrukcja jednej piersi po przebytej mastektomii – I etap: expander

 • W znieczuleniu ogólnym wykonywane jest cięcie w miejscu występowania blizny po operacji amputacji piersi. W wyniku zabiegu tworzy się lożę pod mięśniem piersiowym większym i pozostawieniem portu do dopełniania ekspandera pod skórą. Ekspander dopełnia się solą fizjologiczną (całkowicie neutralna dla organizmu) w okresach około od 3 do 5 tyg. Po zabiegu pozostawia się dreny oraz zakłada opatrunek na piersi.

Możliwe powikłania


Wszystkie działania medyczne oraz zabiegowe obarczone są ryzykiem powikłań. Najważniejszym zadaniem lekarza jest minimalizowanie tego ryzyka. Dlatego w trakcie konsultacji pacjent zostanie szczegółowo wypytany o stan zdrowia, leki jakie przyjmuje, uczulenia i przebyte już zabiegi operacyjne. Pacjent zakwalifikowany do zabiegu jest badany również przed samym zabiegiem, by dodatkowo zredukować możliwe powikłania. Z drugiej strony zespół medyczny z lekarzem na czele jest przeszkolony i w pełni przygotowany do przeciwdziałania ewentualnym negatywnym skutkom zabiegu. Nie mniej są to sytuacje bardzo sporadyczne, zredukowane jeszcze dodatkowo dużym doświadczeniem chirurgicznym i medycznym operatora i całego personelu. Częstość występowania powikłań waha się od dość częstych (najczęściej może to być dyskomfort w miejscu operowanym, ból pooperacyjny, krwiaki, obrzęk), występujących czasami (jak np. przeczulica, rozejście elementu rany, zaburzenia gojenia, zakażenia) do rzadkich i bardzo rzadkich.

 • obrzęk (utrzymujący się około 1 do 3 miesięcy)
 • krwiaki (ulegają resorpcji do około 1 miesiąca)
 • retencja chłonki (kilka dni do kilkunastu dni po zabiegu – czasami wymaga zdrenowania) – krwawienie (czasami)
 • zaburzenia gojenia (czasami)
 • rozejście brzegów rany (zazwyczaj na skutek urazu mechanicznego w pierwszych dniach po zdjęciu szwów – wymaga korekty)
 • zakażenia (bardzo rzadko, może być konieczne usunięcie implantu)
 • przeczulica lub niedoczucie skóry (zazwyczaj stan przejściowy utrzymujący się do kilku tygodni, może być trwały – zależy od operacji)
 • kapsuła – deformacja wokół ekspandera powstająca od kilku do kilkunastu miesięcy po zabiegu (wymaga interwencji chirurgicznej)
 • pęknięcie ekspandera – (bardzo rzadko, niegroźne z powodu zastosowania soli fizjologicznej)
 • odma – (skrajnie rzadko, wymaga interwencji chirurgicznej)
 • pęknięcie mięśnia piersiowego – (skrajnie rzadko, wymaga interwencji chirurgicznej)
 • ALCL – chłoniak wielkokomórkowy z pleomorfi czynych komórek T z antygenem CD30+ pierwotnie skórny lub pierwotnie węzłowy, obecnie kilkaset przypadków na świecie (wymaga interwencji medycznej)
 • martwica skóry – (skrajnie rzadko)
 

Pozostaw kontakt


Jeśli interesuje Cię niniejszy zabieg, zostaw kontakt. Odezwie się do Ciebie nasz konsultant, by umówić konsultację medyczną w wybranym przezz Ciebie czasie w jednej z klinik, w których obecnie przyjmuję. W trakcie konsultacji odpowiem na wszystkie Twoje pytania związane z procedurą medyczną.