SYMETRYZACJA DRUGIEJ PIERSI PO PRZEBYTEJ MASTEKTOMII – PODWIESZENIE JEDNEJ PIERSI Z POWIĘKSZENIEM IMPLANTEM OKRĄGŁYM


 • Znieczulenie: ogólne
 • Zalecany pobyt : 2 – 3 dni
 • Cena za 1 dobę: 10.000 zł

Symetryzacja drugiej piersi po przebytej mastektomii – podwieszenie jednej piersi z powiększeniem implantem okrągłym
 • Symetryzacja piersi za pomocą procedury łączonej powiększenia piersi implantami z jednoczasowym liftem piersi jest zabiegiem wykonywanym w przypadku pacjentek z występującym naraz problemem niedoboru objętości i złego kształtu piersi w stosunku do zrekonstruowanej. Procedura wszczepienia implantu pozwala zwiększyć objętość piersi oraz dokonać jej lekkiego podniesienia, a lifting pozwala przywrócić kształt i projekcję (wymiar wzdłużny) piersi.
 • Wskazania do tego zabiegu określa lekarz na podstawie konsultacji i dokładnej analizy piersi oraz piersi zrekonstruowanej. Jest to procedura dopasowana indywidualnie nie tylko dla każdej pacjentki, ale i dla każdej piersi z osobna. Niekiedy w szczególnie trudnych przypadkach, bywa konieczne rozdzielenie tych procedur w czasie, by zagwarantować najlepszy, a przede wszystkim najbezpieczniejszy przebieg operacji.
 

PODSUMOWANIE


Symetryzacja drugiej piersi po przebytej mastektomii – podwieszenie jednej piersi z powiększeniem implantem okrągłym
Czas trwania Ok. 2 – 3 h
Rodzaj znieczulenia Znieczulenie ogólne
Cena zabiegu (za 1 dobę) 10.000 zł
Zalecana ilość dni hospitalizacji 2 - 3 dni
Cena za dodatkową dobę 500 zł
Czas rekonwalescencji 1 – 3 miesiące
Rodzaj znieczulenia ogólne
 

Na czym polega zabieg powiększenie piersi implantami okrągłymi z jednoczasowym liftem piersi?

 • Przedoperacyjne ustalenia i uzgodnienia lekarza wraz z pacjentką są podstawą do przeprowadzenia tej operacji. Szczegółowy plan z naniesionymi na ciało rysunkami stanowią plan, który realizowany jest operacyjnie już w trakcie zabiegu. Operacja wykonywana jest w znieczuleniu ogólnym. Łączy cechy operacji wszczepienia implantów piersi oraz podniesienia piersi z redukcją. Implant wszczepia się pod mięsień piersiowy większy. Następnie wykonuje się redukcje piersi wraz z jej liftem. Po zabiegu pozostają po dwa dreny odbierające chłonkę zarówno z przestrzeni nad jak i pod mięśniowej. Pacjentką po zabiegu ma założony specjalistyczny opatrunek na piersi.
 
 

Przed / Po

 
001_Redukcja-z-mastopeksją-piersi_002_Redukcja-z-mastopeksją-piersi_
 
 

Możliwe powikłania


Wszystkie działania medyczne oraz zabiegowe obarczone są ryzykiem powikłań. Najważniejszym zadaniem lekarza jest minimalizowanie tego ryzyka. Dlatego w trakcie konsultacji pacjent zostanie szczegółowo wypytany o stan zdrowia, leki jakie przyjmuje, uczulenia i przebyte już zabiegi operacyjne. Pacjent zakwalifikowany do zabiegu jest badany również przed samym zabiegiem, by dodatkowo zredukować możliwe powikłania. Z drugiej strony zespół medyczny z lekarzem na czele jest przeszkolony i w pełni przygotowany do przeciwdziałania ewentualnym negatywnym skutkom zabiegu. Nie mniej są to sytuacje bardzo sporadyczne, zredukowane jeszcze dodatkowo dużym doświadczeniem chirurgicznym i medycznym operatora i całego personelu. Częstość występowania powikłań waha się od dość częstych (najczęściej może to być dyskomfort w miejscu operowanym, ból pooperacyjny, krwiaki, obrzęk), występujących czasami (jak np. przeczulica, rozejście elementu rany, zaburzenia gojenia, zakażenia) do rzadkich i bardzo rzadkich.

 • obrzęk (utrzymujący się około 1 do 3 miesięcy)
 • krwiaki (ulegają resorpcji do około 1 miesiąca)
 • retencja chłonki (kilka dni do kilkunastu dni po zabiegu – czasami wymaga zdrenowania) – krwawienie (czasami)
 • asymetria (zazwyczaj subtelna, wynikająca z istniejących warunków, rzadko wymagająca korekty)
 • zaburzenia gojenia (czasami)
 • rozejście brzegów rany (zazwyczaj na skutek urazu mechanicznego w pierwszych dniach po zdjęciu szwów – wymaga korekty)
 • zakażenia (bardzo rzadko, może być konieczne usunięcie implantu)
 • przeczulica lub niedoczucie skóry (zazwyczaj stan przejściowy utrzymujący się do kilku tygodni, może być trwały – zależy od operacji)
 • kapsuła – deformacja wokół implantu powstająca od kilku do kilkunastu miesięcy po zabiegu (wymaga interwencji chirurgicznej)
 • dubble-bubble deformity – (rzadko, zaburzenie polegająca na odkształceniu piersi fałdem podpiersiowym, przy pewnym typie zabiegów piersi przejściowe)
 • pęknięcie implantu – (bardzo rzadko, zazwyczaj na skutek urazu)
 • odma – (skrajnie rzadko, wymaga interwencji chirurgicznej)
 • pęknięcie mięśnia piersiowego – (skrajnie rzadko, wymaga interwencji chirurgicznej)
 • ALCL – chłoniak wielkokomórkowy z pleomorfi czynych komórek T z antygenem CD30+ pierwotnie skórny lub pierwotnie węzłowy, obecnie kilkaset przypadków na świecie (wymaga interwencji medycznej)
 • zaburzenia czucia kompleksu otoczka brodawka – głównie przy technice jej przeszczepu
 • martwica skóry – (skrajnie rzadko)
 

Pozostaw kontakt


Jeśli interesuje Cię niniejszy zabieg, zostaw kontakt. Odezwie się do Ciebie nasz konsultant, by umówić konsultację medyczną w wybranym przezz Ciebie czasie w jednej z klinik, w których obecnie przyjmuję. W trakcie konsultacji odpowiem na wszystkie Twoje pytania związane z procedurą medyczną.