USUNIĘCIE IMPLANTÓW PIERSI


 • Znieczulenie: ogólne
 • Zalecany pobyt : 2-3 dni
 • Cena za 1 dobę: 8.000 zł

Usunięcie implantów piersi
  Operacja usunięcia implantów piersi jest procedurą wykonywaną zarówno z powodów medycznych (torebka obkurczająca, zakażenie itd.) oraz ze wskazania samej pacjentki. Konieczna jest, jak w każdym przypadku, konsultacja medyczna z lekarzem specjalistą chirurgii plastycznej, który omówi wskazania jak i wszystkie szczegóły zabiegu.
 

PODSUMOWANIE


Usunięcie implantów piersi
Czas trwania Ok. 1 – 2 h
Rodzaj znieczulenia Znieczulenie ogólne
Cena zabiegu (za 1 dobę) 8.000 zł
Zalecana ilość dni hospitalizacji 2-3 dni
Cena za dodatkową dobę 500 zł
Czas rekonwalescencji 1 – 3 miesiące
Rodzaj znieczulenia ogólne
 

Na czym polega procedura usunięcia implantów piersi?

 • Operację wykonuje się w znieczuleniu ogólnym najczęściej z cięcia wykonanego w trakcie pierwszej operacji. Po usunięciu implantów wykonuje się różne procedury medyczne w zależności od przyczyny zabiegu. Konieczne bywa usunięcie torebki, procedury naprawcze loży po implancie, czy odkażenie całej przestrzeni. W zależności od wykonanej procedury konieczne może być zastosowanie drenów. Po zabiegu zostaje założony opatrunek specjalistyczny na piersi.

Możliwe powikłania


Wszystkie działania medyczne oraz zabiegowe obarczone są ryzykiem powikłań. Najważniejszym zadaniem lekarza jest minimalizowanie tego ryzyka. Dlatego w trakcie konsultacji pacjent zostanie szczegółowo wypytany o stan zdrowia, leki jakie przyjmuje, uczulenia i przebyte już zabiegi operacyjne. Pacjent zakwalifikowany do zabiegu jest badany również przed samym zabiegiem, by dodatkowo zredukować możliwe powikłania. Z drugiej strony zespół medyczny z lekarzem na czele jest przeszkolony i w pełni przygotowany do przeciwdziałania ewentualnym negatywnym skutkom zabiegu. Nie mniej są to sytuacje bardzo sporadyczne, zredukowane jeszcze dodatkowo dużym doświadczeniem chirurgicznym i medycznym operatora i całego personelu. Częstość występowania powikłań waha się od dość częstych (najczęściej może to być dyskomfort w miejscu operowanym, ból pooperacyjny, krwiaki, obrzęk), występujących czasami (jak np. przeczulica, rozejście elementu rany, zaburzenia gojenia, zakażenia) do rzadkich i bardzo rzadkich.

 • obrzęk (utrzymujący się około 1 do 3 miesięcy)
 • krwiaki (ulegają resorpcji do około 1 miesiąca)
 • retencja chłonki (kilka dni do kilkunastu dni po zabiegu – czasami wymaga zdrenowania) – występuje głównie w przypadku konieczności korekty loży
 • krwawienie (czasami)
 • asymetria (zazwyczaj subtelna, wynikająca z własnych piersi)
 • zaburzenia gojenia (czasami)
 • rozejście brzegów rany (zazwyczaj na skutek urazu mechanicznego w pierwszych dniach po zdjęciu szwów – wymaga korekty)
 • zakażenia (bardzo rzadko, może być konieczne usunięcie implantu)
 • przeczulica lub niedoczucie skóry (zazwyczaj stan przejściowy utrzymujący się do kilku tygodni, może być trwały – zależy od operacji)
 • zaburzenia czucia kompleksu otoczka brodawka – głównie przy technice jej przeszczepu
 • martwica skóry – (skrajnie rzadko)
 

Pozostaw kontakt


Jeśli interesuje Cię niniejszy zabieg, zostaw kontakt. Odezwie się do Ciebie nasz konsultant, by umówić konsultację medyczną w wybranym przezz Ciebie czasie w jednej z klinik, w których obecnie przyjmuję. W trakcie konsultacji odpowiem na wszystkie Twoje pytania związane z procedurą medyczną.