ZMNIEJSZENIE OTOCZEK BRODAWEK SUTKOWYCH


 • Znieczulenie: miejscowe lub dożylne
 • Zalecany pobyt: 1 dzień
 • Cena za 1 dobę: 4.000 zł (jedna brodawka) + 3.000 zł (druga brodawka)

Zmniejszenie otoczek brodawek sutkowych
 • Rozmiar otoczki brodawki u kobiet waha się wg standardów medycznych od 3,5 do 4,5 cm. Odstępstwo od normy może być przyczyną dyskomfortu i problemów z akceptacją swoich piersi. Bywa, że dobry kształt piersi jest wypaczony przez nadmiernie rozciągnięte lub asymetryczne brodawki rzutujące na cały wygląd. Korekta otoczek brodawek sutkowych jest procedurą wykonywaną w trybie ambulatoryjnym lub jako element łączony z innymi operacjami.
 

PODSUMOWANIE


Powiększenie piersi – implant anatomiczne
Czas trwania Ok. 1 h
Rodzaj znieczulenia Miejscowe lub dożylne (dopłata 1000 zł)
Cena zabiegu (za jedną dobę) 4.000 (dopłata 3.000 za drugą)
Zalecana ilość dni hospitalizacji 1 dzień
Cena za dodatkową dobę 500 zł
Czas rekonwalescencji 1 miesiąc
Rodzaj znieczulenia ogólne

 

 

Na czym polega zabieg zmniejszenia otoczek brodawek sutkowych?

 • Procedura wykonywana jest w znieczuleniu miejscowym i polega na zmniejszeniu kształtu otoczki brodawki i usunięciu nadmiaru skóry wokół. Zabieg kończony jest założeniem szwów mocujących na skórę.

Możliwe powikłania


Wszystkie działania medyczne oraz zabiegowe obarczone są ryzykiem powikłań. Najważniejszym zadaniem lekarza jest minimalizowanie tego ryzyka. Dlatego w trakcie konsultacji pacjent zostanie szczegółowo wypytany o stan zdrowia, leki jakie przyjmuje, uczulenia i przebyte już zabiegi operacyjne. Pacjent zakwalifikowany do zabiegu jest badany również przed samym zabiegiem, by dodatkowo zredukować możliwe powikłania. Z drugiej strony zespół medyczny z lekarzem na czele jest przeszkolony i w pełni przygotowany do przeciwdziałania ewentualnym negatywnym skutkom zabiegu. Nie mniej są to sytuacje bardzo sporadyczne, zredukowane jeszcze dodatkowo dużym doświadczeniem chirurgicznym i medycznym operatora i całego personelu. Częstość występowania powikłań waha się od dość częstych (najczęściej może to być dyskomfort w miejscu operowanym, ból pooperacyjny, krwiaki, obrzęk), występujących czasami (jak np. przeczulica, rozejście elementu rany, zaburzenia gojenia, zakażenia) do rzadkich i bardzo rzadkich.

 • obrzęk (utrzymujący się około 1 do 2 tygodni)
 • krwiaki (ulegają resorpcji do około 1 miesiąca)
 • krwawienie (czasami)
 • asymetria (zazwyczaj subtelna, wynikająca z istniejących warunków, rzadko wymagająca korekty)
 • zaburzenia gojenia (czasami)
 • rozejście brzegów rany (zazwyczaj na skutek urazu mechanicznego w pierwszych dniach po zdjęciu szwów - wymaga korekty)
 • zaburzenia czucia (zazwyczaj przejściowe)
 

Pozostaw kontakt


Jeśli interesuje Cię niniejszy zabieg, zostaw kontakt. Odezwie się do Ciebie nasz konsultant, by umówić konsultację medyczną w wybranym przezz Ciebie czasie w jednej z klinik, w których obecnie przyjmuję. W trakcie konsultacji odpowiem na wszystkie Twoje pytania związane z procedurą medyczną.