PLASTYKA BRZUCHA Z PLASTYKĄ MIĘŚNI / PRZEPUKLINA KRESY BIAŁEJ


 • Znieczulenie: ogólne lub/i przewodowe
 • Zalecany pobyt : 2 - 3 dni
 • Cena za 1 dobę: od 14.500 zł

Plastyka brzucha z plastyką mięśni / przepuklina kresy białej
 • Plastyka brzucha z plastyką mięśni oraz przepuklina kresy białej jest procedurą najczęściej wykorzystywaną w przypadku pacjentek po kilku ciążach, w których to doszło do osłabienia ściany brzucha. Rozejście kresy białej najlepiej koryguje się operacyjnie, co daje szybki i trwały efekt.
 
 

Przed / Po

 
plastyka-brzucha-1aplastyka-brzucha-1b
 
 
 

PODSUMOWANIE


Pełna plastyka brzucha z odsysaniem nadbrzusza i plastyką mięśni brzucha / przepuklina kresy białej
Czas trwania Ok.3 – 4 h
Rodzaj znieczulenia Znieczulenie ogólne lub/i przewodowe
Cena zabiegu (za 1 dobę) Od 14.500 zł
Zalecana ilość dni hospitalizacji 2 - 3 dni
Cena za dodatkową dobę 500 zł
Czas rekonwalescencji 1 – 3 miesiące
Rodzaj znieczulenia ogólne
Klej tkankowy 1.000 zł
 

Na czym polega zabieg plastyki brzucha z plastyką kresy białej?

 • W znieczuleniu przewodowym lub/i ogólnym z cięcia międzykolcowego dolnego wykonuje się odpreparowanie podskórne celem uwidocznienia przepukliny kresy białej i możliwości wykonania jej plastyki. Następnie skraca się nadmiar fartucha skórnego i zszywa skórę przy okazji rekonstruując pępek. Po zabiegu zakłada się pas brzuszny celem minimalizacji obrzęków.

Możliwe powikłania


Wszystkie działania medyczne oraz zabiegowe obarczone są ryzykiem powikłań. Najważniejszym zadaniem lekarza jest minimalizowanie tego ryzyka. Dlatego w trakcie konsultacji pacjent zostanie szczegółowo wypytany o stan zdrowia, leki jakie przyjmuje, uczulenia i przebyte już zabiegi operacyjne. Pacjent zakwalifikowany do zabiegu jest badany również przed samym zabiegiem, by dodatkowo zredukować możliwe powikłania. Z drugiej strony zespół medyczny z lekarzem na czele jest przeszkolony i w pełni przygotowany do przeciwdziałania ewentualnym negatywnym skutkom zabiegu. Nie mniej są to sytuacje bardzo sporadyczne, zredukowane jeszcze dodatkowo dużym doświadczeniem chirurgicznym i medycznym operatora i całego personelu. Częstość występowania powikłań waha się od dość częstych (najczęściej może to być dyskomfort w miejscu operowanym, ból pooperacyjny, krwiaki, obrzęk), występujących czasami (jak np. przeczulica, rozejście elementu rany, zaburzenia gojenia, zakażenia) do rzadkich i bardzo rzadkich.

 • obrzęk (utrzymujący się około 3 do 6 miesięcy)
 • krwiaki (ulegają resorpcji do około 1 miesiąca)
 • retencja chłonki (kilka dni do kilkunastu dni po zabiegu – czasami wymaga zdrenowania – rzadko)
 • krwawienie (czasami)
 • asymetria (zazwyczaj subtelna, wynikająca z istniejących warunków, rzadko wymagająca korekty)
 • zaburzenia gojenia (czasami)
 • zakażenia (bardzo rzadko, może być konieczne usunięcie implantu)
 • przeczulica lub niedoczucie skóry (zazwyczaj stan przejściowy utrzymujący się do kilku tygodni, może być trwały – zależy od operacji)
 • nawrót przepukliny (rzadko)
 

Pozostaw kontakt


Jeśli interesuje Cię niniejszy zabieg, zostaw kontakt. Odezwie się do Ciebie nasz konsultant, by umówić konsultację medyczną w wybranym przezz Ciebie czasie w jednej z klinik, w których obecnie przyjmuję. W trakcie konsultacji odpowiem na wszystkie Twoje pytania związane z procedurą medyczną.