LIKWIDACJA FAŁDÓW NOSOWO – WARGOWYCH


 • Znieczulenie: miejscowe lub dożylne
 • Zalecany pobyt : ambulatoryjny
 • Cena za 1 dobę : 4.500 zł
 
Korekta ust
Czas trwania Ok. 1-2 h
Rodzaj znieczulenia miejscowym lub dożylne (dopłata 1000 zł)
Cena zabiegu (za jedną dobę) 4.500 zł
Zalecana ilość dni hospitalizacji 2 dni
Cena za dodatkową dobę 500 zł
Czas rekonwalescencji 1 – 3 miesiące
 

Czym jest zabieg likwidacji fałdów nosowo-wargowych?


Zabieg likwidacji fałdów nosowo wargowych jest działaniem mającym na celu zminimalizowanie oraz spłycenie głęboko zaznaczonych fałdów biegnących od podstawy nosa, wokół ust na linii żuchwy kończąc. Anatomia tej okolicy – przyczepy mięśniowe mięśni mimicznych w połączeniu z podatną na odkształcenia skórą mogą prowadzić do dużego zaciągnięcia i tym samym uwidocznienia tychże fałdów. Mocno zaznaczone zmarszczki są odbierane jako symptom przewlekłego zmęczenia oraz postępującego procesu starzenia się.

Na czym polega zabieg likwidacji fałdów nosowo-wargowych?

 • Operacja wykonywana jest w znieczuleniu ogólnym. Polega na wykonaniu niewielkiego cięcia w okolicy podstawy nosa oraz takim odpreparowaniu przestrzeni podskórnej, by uwolnić nadmierny zrost fałdu do struktur znajdujących się poniżej. Jest to więc zabieg mało inwazyjny, po którym następuje szybki powrót do pełnej sprawności.
 • Zabieg nie upośledza mimiki twarzy, gdyż zasięg interwencji jest niewielki. Efekt ostateczny zabiegu ustala się po około 3 miesiącach, po wygojeniu i całkowitym ustąpieniu obrzęków.

Możliwe powikłania


Wszystkie działania medyczne oraz zabiegowe obarczone są ryzykiem powikłań. Najważniejszym zadaniem lekarza jest minimalizowanie tego ryzyka. Dlatego w trakcie konsultacji pacjent zostanie szczegółowo wypytany o stan zdrowia, leki jakie przyjmuje, uczulenia i przebyte już zabiegi operacyjne. Pacjent zakwalifikowany do zabiegu jest badany również przed samym zabiegiem, by dodatkowo zredukować możliwe powikłania. Z drugiej strony zespół medyczny z lekarzem na czele jest przeszkolony i w pełni przygotowany do przeciwdziałania ewentualnym negatywnym skutkom zabiegu. Nie mniej są to sytuacje bardzo sporadyczne, zredukowane jeszcze dodatkowo dużym doświadczeniem chirurgicznym i medycznym operatora i całego personelu. Częstość występowania powikłań waha się od dość częstych (najczęściej może to być dyskomfort w miejscu operowanym, ból pooperacyjny, krwiaki, obrzęk), występujących czasami (jak np. przeczulica, rozejście elementu rany, zaburzenia gojenia, zakażenia) do rzadkich i bardzo rzadkich.


Do możliwych powikłań zabiegu likwidacji fałdów nosowo-wargowych zaliczyć można:

 • obrzęk (utrzymujący się około 1 miesiąca)
 • krwiaki (ulegają resorpcji do około 1 miesiąca)
 • krwawienie (czasami)
 • asymetria (zazwyczaj subtelna, niekiedy wynikająca z istniejących warunków, rzadko wymagająca korekty)
 • zaburzenia gojenia (czasami)
 • rozejście brzegów rany (zazwyczaj na skutek urazu mechanicznego w pierwszych dniach po zdjęciu szwów – wymaga korekty)
 • przeczulica lub niedoczucie skóry (zazwyczaj stan przejściowy utrzymujący się do kilku tygodni, może być trwały – zależy od operacji)
 • zespół suchej wargi (może utrzymywać się kilka tygodni do kilku miesięcy po zabiegu)
 • zwężenie szpary ust (rzadko niekiedy możliwa jest korekt)
 • zaburzenia funkcji ust (rzadko – w zależności od przyczyny operacji)
 

Pozostaw kontakt


Jeśli interesuje Cię niniejszy zabieg, zostaw kontakt. Odezwie się do Ciebie nasz konsultant, by umówić konsultację medyczną w wybranym przezz Ciebie czasie w jednej z klinik, w których obecnie przyjmuję. W trakcie konsultacji odpowiem na wszystkie Twoje pytania związane z procedurą medyczną.