PLASTYKA UST


 • Znieczulenie: ogólne
 • Zalecany pobyt : 2 dni
 • Cena: 6.000 (jedna warga)
Co to jest plastyka ust?

Zabieg plastyki ust dostosowany jest do indywidualnych potrzeb pacjenta. Spektrum jakie obejmuje niniejsza operacja obejmuje m.in. korekty zarówno plastyczne (jak wąska czerwień wargowa) oraz zmiany pourazowe czy porozszczepowe. Wygląd ust jest jednym z najważniejszych elementów ludzkiej twarzy, a co za tym idzie, ich deformacja bywa przyczyną dużego problemu pacjenta.
 
Korekta ust
Czas trwania Ok. 1-2 h
Rodzaj znieczulenia ogólne
Cena zabiegu (za jedną dobę) 9.000 zł
Zalecana ilość dni hospitalizacji 2 dni
Cena za dodatkową dobę 500 zł
Czas rekonwalescencji 1 – 3 miesiące
Rodzaj znieczulenia ogólne
 

Na czym polega zabieg?

 • W zależności od złożoności i skali problemu ustala się zawsze indywidualny sposób postępowania i zakres operacji. W przypadku zaburzeń czerwieni wargowej pod postacią zbyt wąskich, mało wydatnych ust można zaproponować zabieg wywinięcia czerwieni wargowej lub przeszczepu tkanek własnych celem uwypuklenia.
 • W przypadku korekt warg pourazowych i porozszczepowych również konieczna jest szczegółowa konsultacja, podczas której ustalony zostanie plan i zakres planowanej operacji. Zostaną wtedy również przedstawione realne możliwości jakie niesie chirurgia plastyczna w każdym, indywidualnym przypadku.
 • Zabieg wykonywany jest w znieczuleniu ogólnym.

Możliwe powikłania


Wszystkie działania medyczne oraz zabiegowe obarczone są ryzykiem powikłań. Najważniejszym zadaniem lekarza jest minimalizowanie tego ryzyka. Dlatego w trakcie konsultacji pacjent zostanie szczegółowo wypytany o stan zdrowia, leki jakie przyjmuje, uczulenia i przebyte już zabiegi operacyjne. Pacjent zakwalifikowany do zabiegu jest badany również przed samym zabiegiem, by dodatkowo zredukować możliwe powikłania. Z drugiej strony zespół medyczny z lekarzem na czele jest przeszkolony i w pełni przygotowany do przeciwdziałania ewentualnym negatywnym skutkom zabiegu. Nie mniej są to sytuacje bardzo sporadyczne, zredukowane jeszcze dodatkowo dużym doświadczeniem chirurgicznym i medycznym operatora i całego personelu. Częstość występowania powikłań waha się od dość częstych (najczęściej może to być dyskomfort w miejscu operowanym, ból pooperacyjny, krwiaki, obrzęk), występujących czasami (jak np. przeczulica, rozejście elementu rany, zaburzenia gojenia, zakażenia) do rzadkich i bardzo rzadkich.


 • obrzęk (utrzymujący się około 1 miesiąca)
 • krwiaki (ulegają resorpcji do około 1 miesiąca)
 • krwawienie (czasami)
 • asymetria (zazwyczaj subtelna, niekiedy wynikająca z istniejących warunków, rzadko wymagająca korekty)
 • zaburzenia gojenia (czasami)
 • rozejście brzegów rany (zazwyczaj na skutek urazu mechanicznego w pierwszych dniach po zdjęciu szwów – wymaga korekty)
 • przeczulica lub niedoczucie skóry (zazwyczaj stan przejściowy utrzymujący się do kilku tygodni, może być trwały – zależy od operacji)
 • zespół suchej wargi (może utrzymywać się kilka tygodni do kilku miesięcy po zabiegu)
 • zwężenie szpary ust (rzadko niekiedy możliwa jest korekt)
 • zaburzenia funkcji ust (rzadko – w zależności od przyczyny operacji)
 

Pozostaw kontakt


Jeśli interesuje Cię niniejszy zabieg, zostaw kontakt. Odezwie się do Ciebie nasz konsultant, by umówić konsultację medyczną w wybranym przezz Ciebie czasie w jednej z klinik, w których obecnie przyjmuję. W trakcie konsultacji odpowiem na wszystkie Twoje pytania związane z procedurą medyczną.