Piersi-2

Powiększenie piersi

Powiększenie piersi – implanty okrągłe

Operacja powiększenia piersi implantami jest jedną z najpopularniejszych i najczęściej wykonywanych zabiegów w chirurgii plastycznej. Jest to zabieg, który w bezpieczny i długotrwały sposób poprawia kształt i wygląd piersi...

Więcej...

Powiększenie piersi – implanty okrągłe z liftem piersi

Procedura łączona powiększenia piersi implantami z jednoczasowym liftem piersi jest zabiegiem wykonywanym w przypadku pacjentek z występującym naraz problemu objętości i kształtu piersi. Procedura wszczepienie implantów pozwala zwiększyć objętość piersi oraz dokonać jej lekkiego podniesienia, a lifting pozwala przywrócić kształt i projekcję (wymiar wzdłużny) piersi...

Więcej...

Powiększenie piersi – implanty anatomiczne

Jest to zabieg, który w bezpieczny i długotrwały sposób poprawia kształt i wygląd piersi. Bezpieczeństwo stosowanych obecnie implantów piersi jest absolutnym priorytetem dla wszystkich, a obecnie stosowana 4 i 5 generacja jest zwieńczeniem kilkudziesięciu lat badań nad tym produktem...

Więcej...

Powiększenie piersi – implanty anatomiczne z liftem piersi

Procedura łączona powiększenia piersi implantami z jednoczasowym liftem piersi jest zabiegiem wykonywanym w przypadku pacjentek z występującym naraz problemu objętości i kształtu piersi. Procedura wszczepienie implantów pozwala zwiększyć objętość piersi oraz dokonać jej lekkiego podniesienia, a lifting pozwala przywrócić kształt i projekcję (wymiar wzdłużny) piersi...

Więcej...

 
Piersi-2

Podniesienie piersi

Podniesienie piersi (lifting piersi)

Zabieg liftingu piersi stanowi podstawowy zabieg poprawy konturu piersi bez zmiany jej objętości. Dedykowany jest wszystkim kobietom, których piersi stały się obwisłe i straciły swój pierwotny, anatomiczny kształt, ale ich wielkość jest odpowiednia. Operacja polega na otworzeniu krzywizn i wymiarów piersi oraz poprawy ich wyglądu. Mnogość technik operacyjnych, które można zastosować w tym przypadku, dają możliwość poprawy wyglądu w każdym przypadku.

Więcej...

Redukcji piersi z jednoczasowym liftem

Zabieg redukcji piersi z jednoczasowym liftem dedykowany jest pacjentkom, których piersi mają za dużą objętość. Jest to jedna z najczęściej wykonywanych procedur medycznych. Problem dużego rozmiaru piersi jest powszechny i wpływa bardzo negatywnie na zdrowie i kondycję pacjentek w długim okresie życia. Podstawowe dolegliwości to chroniczne bóle kręgosłupa, bóle głowy, niemożność wykonywania wielu czynności życiowych.

Więcej...

 
Piersi-2

Usunięcie implantów

Usunięcie implantów

Operacja usunięcia implantów piersi jest procedurą wykonywaną zarówno z powodów medycznych (torebka obkurczająca, zakażenie itd.) oraz ze wskazania samej pacjentki. Konieczna jest, jak w każdym przypadku, konsultacja medyczna z lekarzem specjalistą chirurgii plastycznej, który omówi wskazania jak i wszystkie szczegóły zabiegu...

Więcej...

 
Piersi-2

Rekonstrukcja piersi

Rekonstrukcja jednej piersi po przebytej mastektomii – I etap: expander piersi

Operacja rekonstrukcji piersi ekspanderem jest sposobem na przywrócenie piersi po zabiegu jej usunięcia. Daje możliwość odzyskania atrybutu kobiecości i lepszego samopoczucia. Użycie ekspandera jest zazwyczaj konieczne do rozciągnięcia skóry, by zbliżyć ją objętością do drugiej piersi...

Więcej...

Rekonstrukcja jednej piersi po przebytej mastektomii – II etap: implant piersi

Jest to drugi etap rekonstrukcji polegający na wymianie rozprężonego ekspandera na implant ostateczny. Wybór momentu wykonania tego zabiegu jest zależny zarówno od decyzji pacjentki jak i wskazówek lekarza prowadzącego. ..

Więcej...

Rekonstrukcja kompleksu otoczka-brodawka wieńczy procedury rekonstrukcji piersi.

Stanowi ostatni etap domykających podjętą drogę. Chirurgia plastyczna oferuje różnorodne techniki operacyjne wykorzystujące płaty skórne do odtworzenia brodawki sutkowej oraz otoczki brodawki...

Więcej...

 
Piersi-2

Symetryzacja piersi

Symetryzacja drugiej piersi po przebytej mastektomii – podwieszenie jednej piersi z redukcją

Symetryzacja piersi za pomocą procedury łączonej powiększenia piersi implantami z jednoczasowym liftem piersi jest zabiegiem wykonywanym w przypadku pacjentek z występującym naraz problemem niedoboru objętości i złego kształtu piersi w stosunku do zrekonstruowanej...

Więcej...

Symetryzacja drugiej piersi po przebytej mastectomii – podwieszenie jednej piersi wraz z implantem okrągłym

Symetryzacja piersi za pomocą procedury łączonej powiększenia piersi implantami z jednoczasowym liftem piersi jest zabiegiem wykonywanym w przypadku pacjentek z występującym naraz problemem niedoboru objętości i złego kształtu piersi w stosunku do zrekonstruowanej...

Więcej...

Rekonstrukcja jednej piersi po przebytej mastektomii – III etap; rekonstrukcja kompleksu otoczka brodawka

Rekonstrukcja kompleksu otoczka-brodawka wieńczy procedury rekonstrukcji piersi. Stanowi ostatni etap domykających podjętą drogę. Chirurgia plastyczna oferuje różnorodne techniki operacyjne wykorzystujące płaty skórne do odtworzenia brodawki sutkowej oraz otoczki brodawki...

Więcej...

 
Piersi-2

Korekta brodawek sutkowych

Zmniejszenie otoczek brodawek sutkowych

Rozmiar otoczki brodawki u kobiet waha się wg standardów medycznych od 3,5 do 4,5 cm. Odstępstwo od normy może być przyczyną dyskomfortu i problemów z akceptacją swoich piersi. Bywa, że dobry kształt piersi jest wypaczony przez nadmiernie rozciągnięte lub asymetryczne brodawki rzutujące na cały wygląd. Korekta otoczek brodawek sutkowych jest procedurą wykonywaną w trybie ambulatoryjnym lub jako element łączony z innymi operacjami.

Więcej...

Plastyka wciągniętych brodawek sutkowych

Niekiedy na skutek urazów, wad wrodzonych, czy karmienia piersią dochodzi do różnych zaburzeń okolicy kompleksu otoczka brodawka. Plastyka wciągniętych brodawek sutkowych jest bezpieczną i skuteczną procedurą, która często nie wpływa negatywnie na późniejszą zdolność karmienia piersią.

Więcej...

 
Piersi-2

Pozostałe zabiegi

Amputacja piersi / Zmiana płci

Operacja amputacji piersi w skutek zmiany płci jest wykonywana w przypadku prawomocnego wyroku sądu potwierdzającego zmianę płci z kobiety na mężczyznę. Jest to zabieg usunięcia gruczołu piersiowego z pozostawieniem otoczki brodawki sutkowej.

Więcej...