Procedury medyczne

Plastyka piersi

Piersi

Powiększenie piersi

Piersi

Podniesienie piersi

Piersi

Usunięcie implantów

Usunięcie implantów

Operacja usunięcia implantów piersi jest procedurą wykonywaną zarówno z powodów medycznych (torebka obkurczająca, zakażenie itd.) oraz ze wskazania samej pacjentki. Konieczna jest, jak w każdym przypadku, konsultacja medyczna z lekarzem specjalistą chirurgii plastycznej, który omówi wskazania jak i wszystkie szczegóły zabiegu...

Więcej...
Piersi

Rekonstrukcja piersi

Rekonstrukcja jednej piersi po przebytej mastektomii – I etap: expander piersi

Operacja rekonstrukcji piersi ekspanderem jest sposobem na przywrócenie piersi po zabiegu jej usunięcia. Daje możliwość odzyskania atrybutu kobiecości i lepszego samopoczucia. Użycie ekspandera jest zazwyczaj konieczne do rozciągnięcia skóry, by zbliżyć ją objętością do drugiej piersi...

Więcej...

Rekonstrukcja jednej piersi po przebytej mastektomii – II etap: implant piersi

Jest to drugi etap rekonstrukcji polegający na wymianie rozprężonego ekspandera na implant ostateczny. Wybór momentu wykonania tego zabiegu jest zależny zarówno od decyzji pacjentki jak i wskazówek lekarza prowadzącego. ..

Więcej...

Rekonstrukcja kompleksu otoczka-brodawka wieńczy procedury rekonstrukcji piersi.

Stanowi ostatni etap domykających podjętą drogę. Chirurgia plastyczna oferuje różnorodne techniki operacyjne wykorzystujące płaty skórne do odtworzenia brodawki sutkowej oraz otoczki brodawki...

Więcej...
Piersi

Symetryzacja piersi

Symetryzacja drugiej piersi po przebytej mastektomii – podwieszenie jednej piersi z redukcją

Symetryzacja piersi za pomocą procedury łączonej powiększenia piersi implantami z jednoczasowym liftem piersi jest zabiegiem wykonywanym w przypadku pacjentek z występującym naraz problemem niedoboru objętości i złego kształtu piersi w stosunku do zrekonstruowanej...

Więcej...

Symetryzacja drugiej piersi po przebytej mastectomii – podwieszenie jednej piersi wraz z implantem okrągłym

Symetryzacja piersi za pomocą procedury łączonej powiększenia piersi implantami z jednoczasowym liftem piersi jest zabiegiem wykonywanym w przypadku pacjentek z występującym naraz problemem niedoboru objętości i złego kształtu piersi w stosunku do zrekonstruowanej...

Więcej...

Rekonstrukcja jednej piersi po przebytej mastektomii – III etap; rekonstrukcja kompleksu otoczka brodawka

Rekonstrukcja kompleksu otoczka-brodawka wieńczy procedury rekonstrukcji piersi. Stanowi ostatni etap domykających podjętą drogę. Chirurgia plastyczna oferuje różnorodne techniki operacyjne wykorzystujące płaty skórne do odtworzenia brodawki sutkowej oraz otoczki brodawki...

Więcej...
Piersi

Korekta brodawek sutkowych

Piersi

Pozostałe zabiegi

Amputacja piersi / Zmiana płci

Operacja amputacji piersi w skutek zmiany płci jest wykonywana w przypadku prawomocnego wyroku sądu potwierdzającego zmianę płci z kobiety na mężczyznę. Jest to zabieg usunięcia gruczołu piersiowego z pozostawieniem otoczki brodawki sutkowej.

Więcej...