REKONSTRUKCJA JEDNEJ PIERSI PO PRZEBYTEJ MASTEKTOMII – II ETAP: WYMIANA EXPANDERA NA IMPLANT ANATOMICZNY


 • Znieczulenie: ogólne
 • Zalecany pobyt : 2-3 dni
 • Cena za 1 dobę: 9.500 zł

Rekonstrukcja jednej piersi po przebytej mastektomii – II etap: wymiana expandera na implant anatomiczny
  Jest to drugi etap rekonstrukcji polegający na wymianie rozprężonego ekspandera na implant ostateczny. Wybór momentu wykonania tego zabiegu jest zależny zarówno od decyzji pacjentki jak i wskazówek lekarza prowadzącego. Objętość piersi powinna być zbliżona do drugiej (jednak nie zawsze jest to możliwe – o czym poinformuje lekarz). Średni czas rozprężania ekspandera to około pół roku. Założenie implantu jest procedurą sprawdzoną i bezpieczną. Sylikonowy implant często jest odbierany przez pacjentki jako o wiele bardziej komfortowy i lepszy w używaniu. Także jego struktura i budowa dają większą pewność trwałości na lata.
 

PODSUMOWANIE


Rekonstrukcja jednej piersi po przebytej mastektomii – II etap: implant piersi okrągły
Czas trwania Ok. 1 – 2 h
Rodzaj znieczulenia Znieczulenie ogólne
Cena zabiegu (za 1 dobę) 9.500 zł
Zalecana ilość dni hospitalizacji 2 - 3 dni
Cena za dodatkową dobę 500 zł
Czas rekonwalescencji 1 – 3 miesiące
Rodzaj znieczulenia ogólne
 

Na czym polega zabieg rekonstrukcji jednej piersi po przebytej mastektomii – II etap: wymiana expandera na implant

 • W znieczuleniu ogólnym wzdłuż pierwotnego dojścia operacyjnego wykonuje się wypreparowanie ekspandera i założenie implantu silikonowego po uprzednim przygotowaniu loży piersi. Po operacji pozostawia się dreny, które zostają usunięte przy wypisie. Zakłada się też opatrunek na piersi.

Możliwe powikłania


Wszystkie działania medyczne oraz zabiegowe obarczone są ryzykiem powikłań. Najważniejszym zadaniem lekarza jest minimalizowanie tego ryzyka. Dlatego w trakcie konsultacji pacjent zostanie szczegółowo wypytany o stan zdrowia, leki jakie przyjmuje, uczulenia i przebyte już zabiegi operacyjne. Pacjent zakwalifikowany do zabiegu jest badany również przed samym zabiegiem, by dodatkowo zredukować możliwe powikłania. Z drugiej strony zespół medyczny z lekarzem na czele jest przeszkolony i w pełni przygotowany do przeciwdziałania ewentualnym negatywnym skutkom zabiegu. Nie mniej są to sytuacje bardzo sporadyczne, zredukowane jeszcze dodatkowo dużym doświadczeniem chirurgicznym i medycznym operatora i całego personelu. Częstość występowania powikłań waha się od dość częstych (najczęściej może to być dyskomfort w miejscu operowanym, ból pooperacyjny, krwiaki, obrzęk), występujących czasami (jak np. przeczulica, rozejście elementu rany, zaburzenia gojenia, zakażenia) do rzadkich i bardzo rzadkich.

 • obrzęk (utrzymujący się około 1 do 3 miesięcy)
 • krwiaki (ulegają resorpcji do około 1 miesiąca)
 • retencja chłonki (kilka dni do kilkunastu dni po zabiegu – czasami wymaga zdrenowania) – występuje głównie w przypadku konieczności korekty loży
 • krwawienie (czasami)
 • asymetria (zazwyczaj subtelna, wynikająca z istniejących warunków, rzadko wymagająca korekty)
 • zaburzenia gojenia (czasami)
 • rozejście brzegów rany (zazwyczaj na skutek urazu mechanicznego w pierwszych dniach po zdjęciu szwów – wymaga korekty)
 • zakażenia (bardzo rzadko, może być konieczne usunięcie implantu)
 • przeczulica lub niedoczucie skóry (zazwyczaj stan przejściowy utrzymujący się do kilku tygodni, może być trwały – zależy od operacji)
 • kapsuła – deformacja wokół implantu powstająca od kilku do kilkunastu miesięcy po zabiegu (wymaga interwencji chirurgicznej)
 • dubble-bubble deformity – (rzadko, zaburzenie polegająca na odkształceniu piersi fałdem podpiersiowym, przy pewnym typie zabiegów piersi przejściowe)
 • pęknięcie implantu – (bardzo rzadko, zazwyczaj na skutek urazu)
 • odma – (skrajnie rzadko, wymaga interwencji chirurgicznej)
 • pęknięcie mięśnia piersiowego – (skrajnie rzadko, wymaga interwencji chirurgicznej)
 • ALCL – chłoniak wielkokomórkowy z pleomorfi czynych komórek T z antygenem CD30+ pierwotnie skórny lub pierwotnie węzłowy, obecnie kilkaset przypadków na świecie (wymaga interwencji medycznej)
 • martwica skóry – (skrajnie rzadko)
 

Pozostaw kontakt


Jeśli interesuje Cię niniejszy zabieg, zostaw kontakt. Odezwie się do Ciebie nasz konsultant, by umówić konsultację medyczną w wybranym przezz Ciebie czasie w jednej z klinik, w których obecnie przyjmuję. W trakcie konsultacji odpowiem na wszystkie Twoje pytania związane z procedurą medyczną.