REKONSTRUKCJA JEDNEJ PIERSI PO PRZEBYTEJ MASTEKTOMII – III ETAP: REKONSTRUKCJA KOMPLEKSU OTOCZKA – BRODAWKA


 • Znieczulenie: ogólne
 • Zalecany pobyt : 2 dni
 • Cena za 1 dobę: 4.000 zł

Rekonstrukcja jednej piersi po przebytej mastektomii – III etap: rekonstrukcja kompleksu otoczka – brodawka
  Rekonstrukcja kompleksu otoczka-brodawka wieńczy procedury rekonstrukcji piersi. Stanowi ostatni etap domykających podjętą drogę. Chirurgia plastyczna oferuje różnorodne techniki operacyjne wykorzystujące płaty skórne do odtworzenia brodawki sutkowej oraz otoczki brodawki.
 

PODSUMOWANIE


Rekonstrukcja jednej piersi po przebytej mastektomii – III etap: rekonstrukcja kompleksu otoczka – brodawka
Czas trwania Ok. 1 – 2 h
Rodzaj znieczulenia Znieczulenie ogólne
Cena zabiegu (za 1 dobę) 4.000 zł
Zalecana ilość dni hospitalizacji 2 dni
Cena za dodatkową dobę 500 zł
Czas rekonwalescencji 1 – 3 miesiące
Rodzaj znieczulenia ogólne
 

Na czym polega zabieg rekonstrukcji jednej piersi po przebytej mastektomii – III etap: rekonstrukcja kompleksu otoczka – brodawka

 • W znieczuleniu ogólnym, w oznaczonym przedoperacyjnie miejscu, wykonuje się plastykę płatową odtwarzając wyniosłość brodawki sutkowej. Metoda rekonstrukcji otoczki brodawki jest również ustalana podczas konsultacji, a jedną z metod jest przeszczep skóry pełnej grubości.
 
 

Przed / Po

 
001_Redukcja-z-mastopeksją-piersi_002_Redukcja-z-mastopeksją-piersi_
 
 

Możliwe powikłania


Wszystkie działania medyczne oraz zabiegowe obarczone są ryzykiem powikłań. Najważniejszym zadaniem lekarza jest minimalizowanie tego ryzyka. Dlatego w trakcie konsultacji pacjent zostanie szczegółowo wypytany o stan zdrowia, leki jakie przyjmuje, uczulenia i przebyte już zabiegi operacyjne. Pacjent zakwalifikowany do zabiegu jest badany również przed samym zabiegiem, by dodatkowo zredukować możliwe powikłania. Z drugiej strony zespół medyczny z lekarzem na czele jest przeszkolony i w pełni przygotowany do przeciwdziałania ewentualnym negatywnym skutkom zabiegu. Nie mniej są to sytuacje bardzo sporadyczne, zredukowane jeszcze dodatkowo dużym doświadczeniem chirurgicznym i medycznym operatora i całego personelu. Częstość występowania powikłań waha się od dość częstych (najczęściej może to być dyskomfort w miejscu operowanym, ból pooperacyjny, krwiaki, obrzęk), występujących czasami (jak np. przeczulica, rozejście elementu rany, zaburzenia gojenia, zakażenia) do rzadkich i bardzo rzadkich.


Do możliwych powikłań zaliczyć można:

 • obrzęk (zazwyczaj utrzymujący się do kilku tygodni)
 • dyskomfort w miejscu cięcia (szybko ustępujący)
 • krwiaki (szybko ustępujące)
 • ból pooperacyjny (znoszony lekami)
 • zaburzenia gojenia (sporadycznie)
 • rozejście rany (mogą wymagać drobnych korekt)
 • niedoczucie, przeczulica w miejscu rany (przejściowe)
 • zakażenia (bardzo rzadko)
 

Pozostaw kontakt


Jeśli interesuje Cię niniejszy zabieg, zostaw kontakt. Odezwie się do Ciebie nasz konsultant, by umówić konsultację medyczną w wybranym przezz Ciebie czasie w jednej z klinik, w których obecnie przyjmuję. W trakcie konsultacji odpowiem na wszystkie Twoje pytania związane z procedurą medyczną.