SYMETRYZACJA DRUGIEJ PIERSI PO PRZEBYTEJ MASTEKTOMII – POWIĘKSZENIE JEDNEJ PIERSI IMPLANTEM OKRĄGŁYM


 • Znieczulenie: ogólne
 • Zalecany pobyt : 2 – 3 dni
 • Cena za 1 dobę: 9.000 zł

Symetryzacja drugiej piersi po przebytej mastektomii – powiększenie jednej piersi implantem okrągłym
 • Operacja symetryzacji poprzez powiększenie implantem okrągłym jest wykonywana w przypadku dużej różncy wielkości piersi. Jest to zabieg, który w bezpieczny i długotrwały sposób poprawia kształt i wygląd piersi. Bezpieczeństwo stosowanych obecnie implantów piersi jest absolutnym priorytetem dla wszystkich, a obecnie stosowana 4 i 5 generacja jest zwieńczeniem kilkudziesięciu lat badań nad tym produktem. Ich jakość i trwałość jest już w zasadzie dożywotnia i nie wymagają rutynowej wymiany- jednak o tym decyduje zawsze stan miejscowy i badanie lekarskie. Udowodniono również naukowo brak korelacji wszczepienia implantów ze wzrostem ryzyka raka gruczołu piersiowego.
 • Dobór i kształt implantu jest zawsze pochodną oczekiwania pacjentki, warunków anatomicznych i kształtu zrekonstruowanej piersi, doświadczenia chirurga i szeregu innych czynników. Najważniejsza, jak w każdym przypadku, jest tu konsultacja, podczas której zostaną przekazane wszystkie ważne informacje dotyczące przygotowania do zabiegu, jego przebiegu oraz czasu po.
 

PODSUMOWANIE


Symetryzacja drugiej piersi po przebytej mastektomii – powiększenie jednej piersi implantem okrągłym
Czas trwania Ok. 2 – 3 h
Rodzaj znieczulenia Znieczulenie ogólne
Cena zabiegu (za 1 dobę) 10.000 zł
Zalecana ilość dni hospitalizacji 2 - 3 dni
Cena za dodatkową dobę 500 zł
Czas rekonwalescencji 1 – 3 miesiące
Rodzaj znieczulenia ogólne
 

Na czym polega zabieg powiększenia piersi implantami?

 • Operacja symetryzacji piersi implantem wykonuje się w znieczuleniu ogólnym. Polega ona na wszczepieniu implantów w przygotowaną śródoperacyjnie przestrzeń pod mięsień piersiowy większy. Dostęp operacyjny – w fałdzie podpiersiowym lub przez otoczkę brodawki wykonuje się w zależności od możliwości anatomicznych i preferencji pacjentki. Po zabiegu pozostaje dren (usuwane przed wypisem) celem ewakuacji chłonki oraz specjalny opatrunek wokół piersi.
 • Po zabiegu wszczepienie implantów najważniejsze jest przestrzeganie procedur i zaleceń pooperacyjnych, które przekaże Państwu personel medyczny. Pozwala to na maksymalne zwiększenie komfortu w tym okresie. Okres gojenia wynosi około 3 miesięcy, po tym czasie efekt ostateczny jest już ustabilizowany.

Możliwe powikłania


Wszystkie działania medyczne oraz zabiegowe obarczone są ryzykiem powikłań. Najważniejszym zadaniem lekarza jest minimalizowanie tego ryzyka. Dlatego w trakcie konsultacji pacjent zostanie szczegółowo wypytany o stan zdrowia, leki jakie przyjmuje, uczulenia i przebyte już zabiegi operacyjne. Pacjent zakwalifikowany do zabiegu jest badany również przed samym zabiegiem, by dodatkowo zredukować możliwe powikłania. Z drugiej strony zespół medyczny z lekarzem na czele jest przeszkolony i w pełni przygotowany do przeciwdziałania ewentualnym negatywnym skutkom zabiegu. Nie mniej są to sytuacje bardzo sporadyczne, zredukowane jeszcze dodatkowo dużym doświadczeniem chirurgicznym i medycznym operatora i całego personelu. Częstość występowania powikłań waha się od dość częstych (najczęściej może to być dyskomfort w miejscu operowanym, ból pooperacyjny, krwiaki, obrzęk), występujących czasami (jak np. przeczulica, rozejście elementu rany, zaburzenia gojenia, zakażenia) do rzadkich i bardzo rzadkich.

 • obrzęk (utrzymujący się około 1 do 3 miesięcy)
 • krwiaki (ulegają resorpcji do około 1 miesiąca)
 • retencja chłonki (kilka dni do kilkunastu dni po zabiegu – czasami wymaga zdrenowania)
 • krwawienie (czasami)
 • asymetria (zazwyczaj subtelna, wynikająca z istniejących warunków, rzadko wymagająca korekty)
 • zaburzenia gojenia (czasami)
 • rozejście brzegów rany (zazwyczaj na skutek urazu mechanicznego w pierwszych dniach po zdjęciu szwów – wymaga korekty)
 • zakażenia (bardzo rzadko, może być konieczne usunięcie implantu)
 • przeczulica lub niedoczucie skóry (zazwyczaj stan przejściowy utrzymujący się do kilku tygodni, może być trwały – zależy od operacji)
 • kapsuła – deformacja wokół implantu powstająca od kilku do kilkunastu miesięcy po zabiegu (wymaga interwencji chirurgicznej)
 • dubble-bubble deformity – (rzadko, zaburzenie polegająca na odkształceniu piersi fałdem podpiersiowym, przy pewnym typie zabiegów piersi przejściowe)
 • pęknięcie implantu – (bardzo rzadko, zazwyczaj na skutek urazu)
 • odma – (skrajnie rzadko, wymaga interwencji chirurgicznej)
 • pęknięcie mięśnia piersiowego – (skrajnie rzadko, wymaga interwencji chirurgicznej)
 • ALCL – chłoniak wielkokomórkowy z pleomorfi czynych komórek T z antygenem CD30+ pierwotnie skórny lub pierwotnie węzłowy, obecnie kilkaset przypadków na świecie (wymaga interwencji medycznej)
 • martwica skóry – (skrajnie rzadko)
 

Pozostaw kontakt


Jeśli interesuje Cię niniejszy zabieg, zostaw kontakt. Odezwie się do Ciebie nasz konsultant, by umówić konsultację medyczną w wybranym przezz Ciebie czasie w jednej z klinik, w których obecnie przyjmuję. W trakcie konsultacji odpowiem na wszystkie Twoje pytania związane z procedurą medyczną.