DOLNA PLASTYKA BRZUCHA


 • Znieczulenie: ogólne lub/i przewodowe
 • Zalecany pobyt : 2 dni
 • Cena za 1 dobę: od 9.500 zł

Dolna plastyka brzucha
Dolna plastyka brzucha polega na usunięciu namiaru tkanki skórnej podskórnej i części tłuszczowej z okolicy podbrzusza – bez przesunięcia pępka. Wskazania do zabiegu określane są przedoperacyjnie, podobnie jak zakres i sposób operacji.
 

PODSUMOWANIE


Plastyka brzucha
Czas trwania Ok.2 h
Rodzaj znieczulenia Znieczulenie ogólne lub/i przewodowe
Cena zabiegu (za 1 dobę) Od 9.500 zł
Zalecana ilość dni hospitalizacji 2 dni
Cena za dodatkową dobę 500 zł
Czas rekonwalescencji 1 – 3 miesiące
Rodzaj znieczulenia ogólne
Klej tkankowy 1.000 zł
 

Na czym polega dolna plastyka brzucha?

 • W znieczuleniu przewodowym lub/i ogólnym wykonuje się cięcie w dolnej części brzucha ustalone przedoperacyjnie. Usunięcia nadmiaru skóry dokonuje się bez przesunięcia pępka. Ranę zespala się szwami. Po zabiegu zakłada się pas brzuszny i opatrunek.
 
 

Przed / Po

 
Plastyka-brzucha_07Plastyka-brzucha_08
 
 

Możliwe powikłania


Wszystkie działania medyczne oraz zabiegowe obarczone są ryzykiem powikłań. Najważniejszym zadaniem lekarza jest minimalizowanie tego ryzyka. Dlatego w trakcie konsultacji pacjent zostanie szczegółowo wypytany o stan zdrowia, leki jakie przyjmuje, uczulenia i przebyte już zabiegi operacyjne. Pacjent zakwalifikowany do zabiegu jest badany również przed samym zabiegiem, by dodatkowo zredukować możliwe powikłania. Z drugiej strony zespół medyczny z lekarzem na czele jest przeszkolony i w pełni przygotowany do przeciwdziałania ewentualnym negatywnym skutkom zabiegu. Nie mniej są to sytuacje bardzo sporadyczne, zredukowane jeszcze dodatkowo dużym doświadczeniem chirurgicznym i medycznym operatora i całego personelu. Częstość występowania powikłań waha się od dość częstych (najczęściej może to być dyskomfort w miejscu operowanym, ból pooperacyjny, krwiaki, obrzęk), występujących czasami (jak np. przeczulica, rozejście elementu rany, zaburzenia gojenia, zakażenia) do rzadkich i bardzo rzadkich.


 • obrzęk (utrzymujący się około 3 do 6 miesięcy)
 • krwiaki (ulegają resorpcji do około 1 miesiąca)
 • retencja chłonki (kilka dni do kilkunastu dni po zabiegu – czasami wymaga zdrenowania – rzadko)
 • krwawienie (czasami)
 • asymetria (zazwyczaj subtelna, wynikająca z istniejących warunków, rzadko wymagająca korekty)
 • zaburzenia gojenia (czasami)
 • zakażenia (bardzo rzadko, może być konieczne usunięcie implantu)
 • przeczulica lub niedoczucie skóry (zazwyczaj stan przejściowy utrzymujący się do kilku tygodni, może być trwały – zależy od operacji)
 

Pozostaw kontakt


Jeśli interesuje Cię niniejszy zabieg, zostaw kontakt. Odezwie się do Ciebie nasz konsultant, by umówić konsultację medyczną w wybranym przezz Ciebie czasie w jednej z klinik, w których obecnie przyjmuję. W trakcie konsultacji odpowiem na wszystkie Twoje pytania związane z procedurą medyczną.