ODSYSANIE TŁUSZCZU – MODELOWANIE SYLWETKI


 • (Cena uzależniona od odsysanego obszaru ciała oraz ilości odessanego tłuszczu)
 • Znieczulenie: ogólne lub/i przewodowe
 • Zalecany pobyt : 2 – 3 dni
 • Cena za 1 dobę: od 8.500 zł

Odsysanie tłuszczu – modelowanie sylwetki
Zabieg odsysania tkanki tłuszczowej jest metodą na kształtowanie sylwetki i redukcję objętości tkanki tłuszczowej. W trakcie konsultacji oraz przygotowani przedoperacyjnego wykonuje się oznaczenie obszarów nadmiernej ilości tkanki tłuszczowej. Zostanie również przedstawiona metoda odsysania oraz związane z nią zagadnienia.
 
 

Przed / Po

 
Liposukcja-1aLiposukcja-1b
 
 
 

PODSUMOWANIE


Ginekomastia mieszana / Przerost gruczołów piersiowych męskich i tkanki tłuszczowej / Wycięcie gruczołów piersiowych i odsysanie tłuszczu
Czas trwania Ok.2 – 3 h
Rodzaj znieczulenia Znieczulenie ogólne lub/i przewodowe
Cena zabiegu (za 1 dobę) Od 8.500 zł
Zalecana ilość dni hospitalizacji 2 - 3 dni
Cena za dodatkową dobę 500 zł
Czas rekonwalescencji 1 – 3 miesiące
Rodzaj znieczulenia ogólne
 

Na czym polega odsysanie tłuszczu – modelowanie sylwetki

 • W znieczuleniu przewodowym lub/i ogólnym wykonuje się procedurę odsysania tłuszczu z oznaczonych przedoperacyjnie obszarów ciała. By maksymalnie zwiększyć bezpieczeństwo jeszcze przed operacją wykonuje się procedurę infiltracji (nawodnienia) tkanek roztworem. Minimalizuje to ryzyko m.in. krwawienia i innych ciężkich powikłań. Następnie odsysa się tkankę tłuszczową, aż do uzyskania optymalnego efektu

Możliwe powikłania


Wszystkie działania medyczne oraz zabiegowe obarczone są ryzykiem powikłań. Najważniejszym zadaniem lekarza jest minimalizowanie tego ryzyka. Dlatego w trakcie konsultacji pacjent zostanie szczegółowo wypytany o stan zdrowia, leki jakie przyjmuje, uczulenia i przebyte już zabiegi operacyjne. Pacjent zakwalifikowany do zabiegu jest badany również przed samym zabiegiem, by dodatkowo zredukować możliwe powikłania. Z drugiej strony zespół medyczny z lekarzem na czele jest przeszkolony i w pełni przygotowany do przeciwdziałania ewentualnym negatywnym skutkom zabiegu. Nie mniej są to sytuacje bardzo sporadyczne, zredukowane jeszcze dodatkowo dużym doświadczeniem chirurgicznym i medycznym operatora i całego personelu. Częstość występowania powikłań waha się od dość częstych (najczęściej może to być dyskomfort w miejscu operowanym, ból pooperacyjny, krwiaki, obrzęk), występujących czasami (jak np. przeczulica, rozejście elementu rany, zaburzenia gojenia, zakażenia) do rzadkich i bardzo rzadkich.


 • obrzęk (utrzymujący się około 1 do 3 miesięcy)
 • krwiaki (ulegają resorpcji do około 1 miesiąca)
 • retencja chłonki (kilka dni do kilkunastu dni po zabiegu – czasami wymaga zdrenowania – rzadko)
 • krwawienie (czasami)
 • asymetria (zazwyczaj subtelna, wynikająca z istniejących warunków, rzadko wymagająca korekty)
 • zaburzenia gojenia (czasami)
 • zakażenia (bardzo rzadko, może być konieczne usunięcie implantu)
 • przeczulica lub niedoczucie skóry (zazwyczaj stan przejściowy utrzymujący się do kilku tygodni, może być trwały – zależy od operacji)
 • martwica skóry – (bardzo rzadko)
 • martwica tłuszczowa (bardzo rzadko)
 • zatorowość tłuszczowa (bardzo rzadko)
 • zatorowość płucna (bardzo rzadko)
 

Pozostaw kontakt


Jeśli interesuje Cię niniejszy zabieg, zostaw kontakt. Odezwie się do Ciebie nasz konsultant, by umówić konsultację medyczną w wybranym przezz Ciebie czasie w jednej z klinik, w których obecnie przyjmuję. W trakcie konsultacji odpowiem na wszystkie Twoje pytania związane z procedurą medyczną.