PLASTYKA POWIEK GÓRNYCH I DOLNYCH


 • Znieczulenie: ogólne
 • Zalecany pobyt : 2 dni
 • Cena za 1 dobę: 9.000 zł

Plastyka powiek górnych i dolnych

Zabieg łączony plastyki powiek górnych i dolnych wykonuje się zazwyczaj w przypadku wskazań indywidualnych każdego pacjenta. Niezbędna jest tu szczegółowa konsultacja z indywidualną analizą problemu. W przypadkach, gdy taki zabieg można zastosować przynosi on duże, trwałe i znaczące efekty poprawy wyglądu oczu oraz całej twarzy.

 
Plastyka powiek dolnych
Czas trwania Ok. 2 h
Rodzaj znieczulenia ogólne
Cena zabiegu (za jedną dobę) 9.000 zł
Zalecana ilość dni hospitalizacji 2 dni
Cena za dodatkową dobę 500 zł
Czas rekonwalescencji 1 – 3 miesiące
 

Kiedy można wykonać ten zabieg?


 • Ze względu na złożony charakter zabiegu, niekiedy konieczne bywa zastosowanie obu procedur – plastyki powiek górnych i dolnych oddzielnie, tak, by minimalizować możliwe do przewidzenia komplikacje, czy powikłania. Zabieg ten wskazany jest dla osób o małym lub nieznacznym nasileniu zmian wokół oczu (wiotkości powiek, zwiotczenia przegrody) i przeprowadzenie wiąże się z minimalnym ryzykiem. Wykonuje się wtedy korektę powiek górnych i dolnych z typowego cięcia – analogicznego jak w przypadku wykonywania obu procedur osobno.
 • Operację wykonuje się w znieczuleniu ogólnym, obustronnie, ze szczególnym zwróceniem uwagi na minimalizację ryzyka powikłań. Czas rekonwalescencji jest nieznacznie dłuższy niż w przypadku pojedynczych procedur i nie niesie za sobą innych, dodatkowych powikłań, niż typowe dla tego typu operacji.

Możliwe powikłania


Wszystkie działania medyczne oraz zabiegowe obarczone są ryzykiem powikłań. Najważniejszym zadaniem lekarza jest minimalizowanie tego ryzyka. Dlatego w trakcie konsultacji pacjent zostanie szczegółowo wypytany o stan zdrowia, leki jakie przyjmuje, uczulenia i przebyte już zabiegi operacyjne. Pacjent zakwalifikowany do zabiegu jest badany również przed samym zabiegiem, by dodatkowo zredukować możliwe powikłania. Z drugiej strony zespół medyczny z lekarzem na czele jest przeszkolony i w pełni przygotowany do przeciwdziałania ewentualnym negatywnym skutkom zabiegu. Nie mniej są to sytuacje bardzo sporadyczne, zredukowane jeszcze dodatkowo dużym doświadczeniem chirurgicznym i medycznym operatora i całego personelu. Częstość występowania powikłań waha się od dość częstych (najczęściej może to być dyskomfort w miejscu operowanym, ból pooperacyjny, krwiaki, obrzęk), występujących czasami (jak np. przeczulica, rozejście elementu rany, zaburzenia gojenia, zakażenia) do rzadkich i bardzo rzadkich.

 • obrzęk (utrzymujący się około 1-1,5 miesiąca, ale zazwyczaj krócej)
 • krwiaki (ulegają resorpcji do około 1 miesiąca)
 • asymetria powiek (zazwyczaj subtelna, rzadko wymagająca korekty)
 • zaburzenia gojenia (na powiekach bardzo rzadko)
 • rozejście brzegów rany (zazwyczaj na skutek urazu mechanicznego w pierwszych dniach po zdjęciu szwów – wymaga korekty)
 • krwiaki na policzkach (występują rzadko, nie wymagają interwencji chirurgicznej
 • przeczulica lub niedoczucie skóry (stan przejściowy utrzymujący się do kilku tygodni)
 • zespół suchego oka (może utrzymywać się kilka tygodni po zabiegu)
 • entropion (wwinięcie) i ektropion (wywinięcie) powieki dolnej (bardzo rzadko, wymaga korekty)
 • niedomykanie powiek (zazwyczaj stan przejściowy, bardzo rzadko wymagający korekty)
 • opadnięcie powieki (bardzo rzadko)
 • krwawienie (bardzo rzadko)
 • utrata wzroku (skrajnie rzadko)
 

Pozostaw kontakt


Jeśli interesuje Cię niniejszy zabieg, zostaw kontakt. Odezwie się do Ciebie nasz konsultant, by umówić konsultację medyczną w wybranym przezz Ciebie czasie w jednej z klinik, w których obecnie przyjmuję. W trakcie konsultacji odpowiem na wszystkie Twoje pytania związane z procedurą medyczną.