ZNIECZULENIE MIEJSCOWE (NASIĘKOWE)


Jest podstawowym rodzajem znieczulenia wykonywanym przy większości zabiegów miejscowych. Dodatkowo stanowi również uzupełnienie zabiegów w znieczuleniu przewodowym bądź ogólnym mającym na celu zredukowanie bólu pooperacyjnego. Znieczulenie miejscowe polega na podaniu podskórnym (bezbolesnym) leku przeciwbólowego wzdłuż zaplanowanej linii cięcia. Procedura trwa od kilku sekund do kilku minut. Znieczulenie utrzymuje się w regionie operowanym przez około 1 godzinę. Powikłania przy wykonywaniu znieczulenia miejscowego zdarzają się skrajnie rzadko. Jest to procedura bezpieczna, sprawdzona i wykonywana tysiące razy dziennie na całym świecie

Niektóre zabiegi wykonywane w znieczuleniu miejscowym:

 • usunięcie zmian skórnych,
 • usunięcie zmian skórnych na twarzy,
 • plastyka powiek górnych,
 • plastyka ust.

 

ZNIECZULENIE OGÓLNE


Potocznie nazywane narkozą, polega na kontrolowanym, czasowym zniesieniu świadomości, czucia bólu oraz odruchów. Po podaniu tzw. premedykacji, czyli leków przygotowujących pacjenta do zabiegu i ułatwiających zniesienie stresu związanego z operacją, podawane są dożylnie leki wprowadzające do znieczulenia. Następnie zapewniana jest drożność dróg oddechowych, za pośrednictwem rurki intubacyjnej lub maski krtaniowej, oraz wentylacja mechaniczna. Znieczulenie podtrzymywane jest drogą wziewną lub dożylną, zapewniając głęboki sen i zniesienie czucia bólu. Po zakończeniu zabiegu operacyjnego następuje wybudzenie pacjenta, po czym pacjent przebywa na sali pooperacynej.

Niektóre zabiegi wykonywane w znieczuleniu ogólnym:

 • powiększenie piersi implantami,
 • redukcja piersi z liftem i bez,
 • zaawansowane operacje estetyczne twarzy,
 • rekonstrukcja piersi.

 

ZNIECZULENIA PODPAJĘCZYNÓWKOWE


Polega na podaniu środka znieczulającego do przestrzeni podpajęczynówkowej, otaczającej rdzeń kręgowy, co powoduje zniesienie czucia bólu i blokadę ruchową; zwykle znieczulenie obejmuje obszar poniżej pasa, ale przy niektórych zabiegach chirurgicznych oraz ginekologiczno-położniczych może to być obszar rozciągający się od piersi w dół. Znieczulenie wykonuje się w pozycji siedzącej lub leżącej na boku, w okolicę odcinka lędźwiowego kręgosłupa wprowadza się cienką igłę i za jej pośrednictwem podawany jest środek znieczulający, co po chwili odczuwane jest jako drętwienie skóry oraz rozchodzenie się ciepła w kończynach dolnych. Czas trwania znieczulenia to ok. 2-6 godzin, w zależności od rodzaju środka znieczulającego.

Niektóre zabiegi wykonywane w znieczuleniu podpajęczynówkowym:

 • plastyka brzucha,
 • odsysanie tłuszczu,
 • lipotransfery dolnej części brzucha,
 • korekta przepukliny kresy białej..

 

ZNIECZULENIE ZEWNĄTRZOPONOWE


Polega na podaniu środka znieczulającego do przestrzeni zewnątrzoponowej, otaczającej rdzeń kręgowy, co wywołuje efekt przeciwbólowy. Leki podawane są za pośrednictwem cienkiego cewnika, który umieszczany jest w dowolnym odcinku kręgosłupa, w zależności od obszaru, w którym wykonywana jest operacja (najczęściej jest to odcinek lędźwiowy). Obecność cewnika umożliwia wykonywanie ciągłego znieczulenia, dzięki czemu uzyskiwany jest długotrwały efekt przeciwbólowy.

Niektóre procedury wykonywane w znieczuleniu zewnątrzoponowym:

 • poród,
 • leczenie przewlekłego bólu.

 

BLOKADA PRZYKRĘGOWA


Środek znieczulający podawany jest do przestrzeni przykręgowej, znajdującej się z boku kręgosłupa, w rezultacie otrzymuje się znieczulenie obejmujące połowę klatki piersiowej, co umożliwia wykonywanie operacji piersi oraz innych zabiegów dotyczących klatki piersiowej.

Niektóre procedury wykonywane z blokadą przykręgową:

 • zniesienie bólu pooperacyjnego,
 • uzupełnienie znieczulenia do procedur w zakresie klatki piersiowej tj. powiększenie piersi implantami i rekonstrukcja piersi.

 

BLOKADA NERWÓW MIĘDZYŻEBROWYCH


Polega na znieczuleniu nerwów międzyżebrowych, które przebiegają koliście wokół tułowia i zaopatrują skórę przedniej i bocznej okolicy tułowia oraz mięśnie ściany klatki piersiowej i brzucha. Środek znieczulający podawany jest za pośrednictwem zastrzyków w odpowiednie przestrzenie międzyżebrowe. Znieczulenie to stosowane jest w złamaniach żeber oraz zabiegach w obrębie klatki piersiowej.

Niektóre procedury wykonywane z blokadą nerwów międzyżebrowych:

 • zniesienie bólu pooperacyjnego,
 • uzupełnienie znieczulenia do procedur w zakresie klatki piersiowej tj. powiększenie piersi implantami i rekonstrukcja piersi.

 

BLOKADA SPLOTU RAMIENNEGO


Polega na podaniu środka znieczulającego w okolicę splotu ramiennego, zawierającego nerwy przewodzące bodźce z kończyny górnej do mózgu. Splot ramienny znajduje się w bocznej części szyi nad obojczykiem oraz w dole pachowym. Anestezjolog wybiera odpowiednią okolicę i podaje w nią środek miejscowo znieczulający. Nie jest to bolesne, ponieważ skóra nad miejscem wkłucia jest wcześniej znieczulona, ale pacjent może odnieść wrażenie przejścia ,,prądu” przez rękę – jest to normalne, chwilowe zjawisko podczas wykonywania blokady. Pełny efekt znieczulenia uzyskuje się po ok. 20-40 minutach, kończyna górna staje się drętwa i ciężka, nie można nią poruszać. Możliwe staje się przeprowadzenie zabiegów w obrębie kończyny górnej. Czas działania znieczulenia to ok. 4-6 h, dzięki czemu pacjent nie odczuwa bólu także w okresie pooperacyjnym.

Niektóre procedury wykonywane z blokadą splotu ramiennego:

 • zniesienie bólu pooperacyjnego,
 • zabiegi w zakresie kończyny górnej.

 

ODCINKOWE ZNIECZULENIE DOŻYLNE


Tzw. Blokada biera – Środek znieczulający podaje się do żyły kończyny, która ma być operowana. Wcześniej, za pomocą opaski Esmarcha i mankietu uciskowego uzyskuje się opróżnienie kończyny z krwi. Znieczulenie pojawia się zaraz po podaniu środka znieczulenia miejscowego, a efekt utrzymuje się tak długo, dopóki nie opróżni się napompowanego mankietu uciskowego. Znieczulenie to wykorzystywane jest przy zabiegach dotyczących przedramienia i ręki.

Niektóre procedury wykonywane z odcinkowym znieczuleniu dożylnym:

 • zniesienie bólu pooperacyjnego,
 • zabiegi w zakresie kończyny górnej.